Kategóriák
Cikkek

Kádár Annamária: Mesepszichológia – idézetek (1.)

“Ha el merem képzelni azt, ahova el szeretnék jutni – akár fizikai, akár lelki értelemben -, az fél siker, mert csupán az valósulhat meg kívül, amit belül már képes voltam megteremteni.”

“…az érzelmi biztonság megalapozása gyerekkorban történik, és bár nem lehetetlen, de nagyon hosszú és kemény munka ezeknek a korai negatív mintáknak az átírása. A mese az ősbizalom élményét erősíti meg – azt, hogy jó a világ, jó volt ide megszületni. Ezzel az alapvető érzéssel sokkal könnyebb elviselni a nehézségeket, kudarcokat, tragédiákat is, és könnyebb derűsnek, vidámnak lenni.”

“…a félelem nem valami rossz dolog, hanem az erőforrásaim akitválásához szükséges érzelem.”

“A mese optimista életfilozófiája és a mesei varázslat olyan belső hitet, önbizalmat alapoz meg, amely segít abban, hogy a látszólag leküzdhetetlen akadállyal is szembeszálljunk, hogy a mindennapi nehézségek és problémák közepette a megoldás keresésében gondolkodjunk. Érdemes!”

“A mese egy biztonságos értékrendszer kialakítását segíti elő: tiszteletre, szeretetre, kitartásra, önmagunk iránti hűségre nevel. A józan valóságérzék és a kreatív fantázia kombinációja olyan erőt ad, ami felnőttként segít álmaink megvalósításában, az akadályok leküzdésében, céljaink elérésében – és olyan hitet, hogy bár az egész világot nem válthatjuk meg, a körülöttünk zajló eseményekbe, történésekbe igenis van beleszólási lehetőségünk.”

“A gyermek nem kicsinyített, tökéletlen, félig kész felnőtt, hanem életkorának megfelelően egy teljes és egész lény, akinek világlátása, gondolkodása és ítéletalkotása sajátos, és nem mérhető felnőtt mércével.”

“Az óvodás gyermek gondolkodását teljes mértékben az érzései vezérlik – még nem képes a tárgyilagosságra, könnyen becsapja a látszat, a felszín, emiatt ítéletei benyomásszerűek. még nem tud különbséget tenni lehetetlen és lehetséges között.”

“A sajátos gyermeki szemléletben a valóság, az álmok és a fantázia összekeverednek, a külső világ és a belső valóság közötti határ könnyen átjárható.”

“A mágikus gondolkodás jellemzője, hogy a gyermek azt hiszi, a dolgok és a jelenségek között varázslatos oksági viszony van, és úgy véli, hogy ezeknek a valóságban nem létező kapcsolatoknak a felhasználásával irányítani is tudja a világot. Például, ha párosával lép a járdaszegélyre, akkor teljesülni fognak a kívánságai. (…) Ezek a szabályok önkényesek, mindig a gyermek határozza meg, hogy mi az, amit neki teljesíteni kell ahhoz, hogy a varázslat működjön.”

“A gyermeki képzelet nem fejlettebb a felnőtténél, de mivel a gyermek kevesebb ismerettel, tapasztalattal, élménnyel rendelkezik, a hiányzó űrt vakmerően a képzelete segítségével tölti be.”

“A gyermekek a tökéletességről álmodnak, ami felnőtt fejjel persze utópisztikus törekvés, de ahhoz, hogy bármit valóra válthassunk, először álmodozni kell róla, hiszen a megvalósítás útjában álló korlátokat sokszor az töri át, hogy bátrak vagyunk elképzelni a dolgokat.”

“Valójában a gyermek is kis “hályogkovács”, aki úgy tájékozódik magabiztosan a világban, hogy nincs meg hozzá a “szükséges” tudása. (…) Nem kételkedik saját tudásában, képességeiben, vakmerően “operál”, nem tudja – s jó, hogy nem tudja még – a mögöttes magyarázatokat, mert ha megtudná, akkor nem a keze reszketne, mint a hályogkovácsnak, hanem a lelke. A szülők részéről tehát nem tudományos ismeretekre van szüksége, hanem bizalomra, szeretetre, feltétel nélküli elfogadásra.”

“A gyermek magyarázatai akkor jelennek meg, amikor véget érnek az ismeretei. Mivel a nem tudás bizonytalanságát csökkenteni szeretné, számára minden megmagyarázhatóvá válik, így próbálja megérteni a saját élményeire, tapasztalataira építve a körülötte zajló dolgokat.”

“A gyermeknek csupán egy szempontja van: a sajátja – nem tudja más nézőpontjából megérteni, és nem tud több nézőpontot egyeztetni. Az egész világot a saját perspektívájából értelmezi, és azt feltételezi, hogy mindenki úgy látja a dolgokat, ahogy ő. Hosszú ideig tanulja, hogy mások másként látnak vagy gondolnak dolgokat, és hogy a látszat nem minden – amíg ezt nem érti meg, könnyen összekeveri a saját nézőpontját máséval, nem világos számára a különbség önmaga és mások között.”

“Nagy tévedés önzőnek vagy irigynek nevezni azt a gyermeket, aki nem adja oda játékát a társának, vagy nem érti meg, miért nem veheti el mások homokozóvödrét. Hiszen még nem érti azt sem, hogy ugyanaz a dolog, ami számára kellemes, hogyan lehet valaki más számára kellemetlen. Csak fokozatosan ismeri fel, hogy más emberek gondolatai és érzései nem azonosak az övével.”

“A gyermek nehezen tesz különbséget a belső és a külső valóság között. Bár tudja, hogy a bábszínházban a boszorkány csak báb, egy a sok meseszereplő közül, mégis fél, mert azt hiszi, hogy bántani akarja őt. Ebben az életkorban jelennek meg a fantáziahazugságok, melyek a valóság és a képzelet összeolvadásai, s melyeket a gyermek maga is elhisz.”

“A mese képi világa és valóságábrázolása teljes mértkében megfelel a gyermeki gondolkodásmódnak, emiatt a mese tulajdonképpen a gyermek szemével nézett világ, és mese minden, ami a gyermeki képzelőerőt megmozgatja.”

“A gyermek folyamatos kíváncsiságát, miértjeit nem lehet kielégíteni természettudományos ismeretekkel. Arra, hogy otthonosan érezhesse magát a számára rejtélyekkel teli világban, a mesék adnak lehetőséget.”

Kategóriák
Találós kérdések

Tárgyak a lakásban

Tolla van, de nem madár, négy lába van, mégsem jár. (ágy)

Megvetik bár, de nem magvető. (ágy)

Se nem eszik, se nem iszik, mégis minden nap öltözik. (ágy)

Alig várom, hogy reggel legyen. (ágy)

Négyszögletes, holdas, puha pihetollas. (ágy)

Nappal puffad, éjjel lohad. (párna)

Az ágyból sohasem kel fel. (párna)

Egy nagy kalap alatt négyen laknak. (asztal)

Négy lába van, mégse jár, jó rajta a teli tál. (asztal)

Négy lába van, mégse jár, konyhában, szobában áll. (asztal)

Szobában van, jaj de jó! Ő mindenre kapható: lehet rajta inni, enni, leckeírás neki semmi. De máskor is hasznos ám: rajta abrosz, váza áll. Vajon mi az, tudod már? (asztal)

Kiterített kendő alatt négy lány ácsorog. (asztal)

Négy testvérnek egy kalapja, mésem vesznek össze rajta. (asztal)

Négy lába van, rajta áll, mégis csak egy helyben áll. (asztal)

Éjjel, úgy mint nappal, állok lábaimon, hogy rajtam bárki nyugalmat találjon. De ha meg kell néha változtatnom a helyem, lábaim semmit sem segítenek ebben. (szék)

Négy lába van, mégsem jár, ráülhetsz, nem kiabál. (szék)

Erdőn vágják, s kifaragják, anyák kincsüket benne tartják. (bölcső)

Két talpa, négy szarva, lelketlen, lelkest tart. (bölcső)

Rongy a bele, fa a teste, vas a keze. Mi az? (szekrény)

A szobában van, mint egy vár, rajta széles, régi zár. Bent magasra tornyosodva, félsötétben polca, odva mindent, mindent rejteget: ruhát, blúzt, ingeket, sálat, sapkát, kesztyűket, zoknikat és cipőket. Tudod már, hogy mi lehet? (szekrény)

Éjjel-nappal meg nem áll, mégis egy helyben marad. Mi az? (falióra)

Ha járok is, ha nem is, mindig egy helyben maradok. (falióra)

Kityegő-kotyogó, fadobozba zárt manó. Méri, ami illanó: az apraját mutatja, nagyját elkongatja. (falióra)

Fizetésem sosem kérem, az időt én jól megmérem. Éjjel-nappal mindig járok, de mégis egy helyben maradok. (óra)

Járni tud, bár nincsen lába, egy lépést sem tesz hiába. Szüntelen az időt méri, s minden percét számonkéri. Az éjt, s nappalt összeadja, és husznnégy részre osztja. (óra)

Mindig áll, mindig jár, éjjel-nappal meg sem áll. (óra)

Két lábon áll, két lábon jár, mégsem motoszkál. (óra)

Láb nélkül jár, kéz nélkül üt. (falióra)

Öreganyám terpeszkedik, télen-nyáron tüzet eszik. (kályha)

Nyáron hideg, télen meleg. Mi az? (kályha – de lehet a radiátor is * a szerkesztő)

Kisasszony a szobába, zöld leveles ruhába, kisebbet, nagyobbat dobnak a szájába. (kályha)

Télen dédelgetik, nyáron rá se gondolnak. (kályha)

Szobánkból a háztetőre nyúlik a hosszú farka, dorombol, ha melege van, s bizony mégsem macska. (kályha)

Lába is van, szája is van, mindig eszik, mégis éhes. (kályha)

A szobában a mennyezeten úgy ragyog, mintha mindig azt mondaná: villogok, rokonaim odakint a csillagok. Mi az? (lámpa)

Ahogy jövök, nem lát senki, ahol vagyok lát mindenki. (lámpafény)

Alkonyattól nő a kedve, ha nem volna, sötét lenne. (lámpafény)

Van egy szolgám, ki a munkáját végzi, Önmagát is felemészti. (gyertya)

Olyan leánykám van, hogy szösz lelke, végignyúlt benne. (gyertya)

Királyné ül székébe, fehér öltözetében, könnye csepeg ölébe, mondd meg gyorsan, miféle! (gyertya)

ne nyúlj hozzá, azt ajánlom: tűzről pattant az én lányom. Táncol, vigad egyhuzamban, én meg sírok szakadatlan. Minél inkább járja szentem, annál inkább öregszem. (gyertya)

Két urat szolgál, a harmadikon lovagol. Mi az? (szemüveg)

Úgy öleli úgy öleli, el sem tudja ereszteni. (gyűrű)

Lában egy van, bordám több van, helyem itt van, helyem ott van. napos időn otthon hálok, borús időn utcán járok. (esernyő)

Csepereg az őszi eső, az utcán kinn sok fejfedő. Kockásak és virágosak, egyszínűek és csíkosak, feketék, szürkék, barnák, pirosak, zöldek, sárgák… Permetez rájuk az eső, a szitáló párás idő. Selymükbe a szél belekap, de gazdájuk száraz marad. (esernyő)

Izzadság csorgott sok ember homlokáról, míg engem kivájtak anyám hasából, de ahogy megszülettem, oly kedvessé lettem, hogy sok égő szívet bolondommá tettem. (pénz)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)