Kategóriák
Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény Nagycsoport Népi mondókák

Népi mondókák – Nagycsoport (3.)

Ámdám, démusz,
szárakatémusz,
száraka tiketuka,
alahala bambuszka.

Ettyem, pettyem, petymárára,
Szőlő, rigó, kis korába,
Szil, szál, szalmaszál,
Nádi, nádi telestál.

Ecem, pecem, pityfalára,
Szól a rigó rakoncára,
Cérnára, cinegére,
Hess ki a mezőre.

Fű, fű, fű,
Szép zöld fű,
Eredj ki, te zöldfülü.

Ellem-bellem belvárosi,
Som, som, kuti tallérosi,
Ek mak,
Ok mak,
Bezzeg mukk,
Eje mekk.

Egyedem, begyedem, tenger tánc.
- Hajdú sógor mit kívánsz?
- Nem kívánok egyebet,
Csak egy falat kenyeret!

Egy, kettő, három,
Macska ül az ágyon.
Fogadjunk egy icce borban,
Hogy ez tizenhárom!

Nincs szebb állat mint a lúd.
Nem kell néki gyalogút.
Télen-nyáron ha kijár,
Fölneveli a libát.

Elhajtanám a libát
Komáromig mezétláb,
Ha a rózsám láthatnám,
Tovább is elhajtanám.

Korpát eszik a kutyám.
Uszítanám, ha tudnám.
Ugyan mér fogadna szót,
Mikor sose lakik jól?

Úton megyen, nem poroz;
Vízen megyen, nem csobog;
Nádon megyen, nem suhog;
Sáson megyen, nem susog;
Eső éri, nem ázik,
Ha fagy éri, nem fázik.
(Napsugár)

Finom legény vagyok:
Tű fokán átbúvok;
De ha aztán megharagszom,
Tenger vizét megszalasztom;
Fát tőből kicsavarok.
Ugyan bizony mi vagyok?
(Szél)

(Forrás: Bauer Gabriella – Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény – Tankönyvkiadó, Budapest 1989)

Kategóriák
Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény Nagycsoport Népi mondókák

Népi mondókák – Nagycsoport (2.)

Én kis kertészlegény vagyok:
Virágokat locsolgatok.
Azt hallottam, hogy egy rózsa
El akar hervadni.
Szabad megöntözni?

Jó reggelt, jó reggelt,
kedves liliomszál,
megöntözlek rózsavízzel,
hogy ne hervadozzál.
Kerek erdőn jártam,
piros tojást láttam,
bárány húzta zengő kocsin,
mindjárt ide szálltam.
Nesze hát rózsavíz,
gyöngyöm, gyöngyvirágom,
hol a tojás, piros tojás,
tarisznyámba várom.

Luca, Luca, kity-koty, kity-koty
Gelegenye kettő, három.
Száras körtét várom!
Majd meglátom: mit adtok:
Amit adtok, elveszem:
Van tarisznyám, elteszem!

Cserebogár, cserebogár,
mondd meg nekem, mikor lesz nyár?
Mum, mum!
Hogy kacag a cserebogár?
Hum, hum!
Hogy beszél a cserebogár?
Pum, pum!
Hogy dalol a cserebogár?
Zum, zum!
Hogy zsémbel a cserebogár?
Brum, brum!

Az elejin,
az elejin
csak lassan menjünk,
A hátulján, a hátulján csak gyorsan menjünk,
Piz vónék, perdülnék,
Rózsa vónék, terülnék,
Mégis kifordulnék.

Elmentem én a szőlőbe,
Szőlőt csipegetni,
Utánam jött egy vén asszony,
Jól megveregetni,
Elbújtam én a nád közé,
Sípot csinálgatni.
Az én sípom csak azt fújja:
Dirr, durr, csapodár,
Ketten fogunk egy békát,
Neked adom a farkát.

Elszaladt a kemence,
Tele pogácsával;
Utána a gazdaasszony
Hosszú piszkafálval.
Sári, Mári, nem köll várni,
Majd meglássuk estére,
Hogy hol fogsz vacsorázni!

Kijött ördög a poklából,
Füle is van néki.
Utána a Purutó,
Táncot fütyül néki.
Sári, Mári nem köll várni,
Majd meglássuk estére,
Hol fogsz vacsorázni!

Sárga lábú kis kakas,
Kiugrott a gyöpre,
Patyolatos, törökre,
Gyönge feleségre,
Kon, kon kondítsd ki!
Ezt a szépet pördítsd ki!
Fáj a kutyámnak a lába,
Megütötte a szalmába,
Ördög vigye a szalmáját,
Mé bántotta kutyám lábát!

Fáj a kutyámnak a háta,
Megütötte oláh fáta.
Ördög vigye oláh fátát,
Mé bántotta kutyám hátát.
Fáj a kutyámnak a hasa,
Megütötte török basa.
Ördög vigye török basát,
Mé bántotta kutyám hasát.

Fáj a kutyámnak a farka,
Odacsípte ajtó sarka.
Ördög vigye ajtó sarkát,
Mé bántotta kutyám farkát!

(Forrás: Bauer Gabriella – Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény – Tankönyvkiadó, Budapest 1989)

Kategóriák
Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény Kiscsoport Népi mondókák

Népi mondókák – Kiscsoport (3.)

Koma küldi komának,
Koma váltson magának.
Ha nem váltja magának
Visszahívom komának.

Vessző, vessző, vesszőcske,
Készen van a fejecske,
Kicsi nyaka,
Nagy a hasa
Készen van a
Törökbasa.

Jöjj be hozzám, szép madárka
nem zárlak én kalitkába;
mikor akarsz, elröpülhetsz,
ha kedved lesz, visszajöhetsz.

Bölömbika, nagyapó,
Adsz-e tejet nagyanyó?
Nem adhatok, mert nem jó,
Belehullott a pondró.

Bibibci Panna,
Rákezdi Vince,
Akit ér, akit ér,
Majd elviszi a nagy szél.

Egy, kettő, három, négy,
Kicsi bótos, hova mégy?
Debrecenbe pipáért,
Kolozsvárra leányért.

Vízben élek, brekegek.
Szeretnek a gyerekek. (Béka)

Fényes szőrű, hosszú farkú.
Ne húzd meg, mert hegyes karmú. (Cica)

Reggel, délben mondja bú,
Széna nélkül szomorú. (Boci)

(Forrás: Bauer Gabriella - Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény - Tankönyvkiadó, Budapest 1989.)
Kategóriák
Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény Kiscsoport Népi mondókák

Népi mondókák – Kiscsoport (2.)

Aludj, baba, aludjál!
Feljött már a csillag;
Aranyos kis bárány
Hazafelé ballag.

Csicsija, babája!
Nincs itthon papája:
Elment a vásárba,
Vesz neki szalagot,
Sallangos kalapot,
Csicsija, babája.

Szita, szita, szűrő szita,
Ma szitálok, holnap sütök,
Neked egy kis cipót sütök.
Megvajazom, megzsírozom,
Mégis neked adom.

Cin-cin cinege,
Orra hegyén a begye.

Hess kakas,
ne matass,
egyen meg a fazekas!

Kicsi járom, kis ökör,
Most fogják be először,
Most fogják be először,
Még ma mindent összetör.

Csigabiga, gyere ki!
Ég a házad ideki.
Ha nem hiszed, gyere ki,
Majd meglátod ideki.

Fogd meg, cica, az egeret!
Ha megfogtad, megeheted!
Huncut a macska!
Szaladj tőle, mert utolér, Mariska!

Lepke, lepke, szállj le!
Szállj le a kezemre!
Mézem is van, cukrom is,
Válogathatsz benne.

Egy, kettő, három négy:
Kis őzike hová mégy?
Sem erdőbe, sem rétre:
A szép tavasz elébe!

Nincs okosabb, mint a lúd,
Télbe, nyárba gyalogút;
Hopp a jégen mezítláb,
Úgy kímélik a csizmát.

Kicsi vagyok, székre állok,
onnét egy nagyot kiáltok,
hogy mindnyájan meghalljátok:
Boldog újévet kívánok!

Ákom-bákom, berkenye:
Szagos húsvét reggele.
Leöntjük a virágot.
Visszük már a kalácsot.

Én kicsike vagyok,
A fogaim nagyok.
Adjanak egy kalácsot,
Hogy harapjak nagyot!

Ajtó megett állok,
Piros tojást várok,
Ha párját nem adják.
Estig is itt állok!

(Forrás: Bauer Gabriella - Gyermekirodalmi Szöveggyűjtemény - Tankönyvkiadó, Budapest 1989)
Kategóriák
Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény Kiscsoport Népi mondókák

Népi mondókák – Kiscsoport (1.)

Ez elmegy cseresznyét szedni,
ez felmászik a fára,
ez megrázza,
ez felszedi,
ez a kicsi mind mind megeszi.

Kerekecske, dombocska,
Itt szalad a nyulacska!
Erre megyen, itt megáll,
Itt egy körutat csinál.
Itt buvik, ide be:
Kicsi gyermek keblibe.

Gyi Bárányra, Besztercére,
borsos, borsos pecsenyére!

Tekerem, tekerem, tekerem az orsót,
töröm, töröm, töröm a borsót.

Keringeli borsó,
Eltörött a kis korsó,
Másikat kell venni,
Azt is el kell törni.

Levendula ágastul.
Ugorj egyet párostul!
Azért adtam egyszer meggyet,
Hogy velem is ugorj egyet!

Süti, süti pogácsát
Apának, anyának;
Tejbe, vajba az apjának,
Sóba, vízbe a dadának.

- Cicurka,
Macurka,
Mit főztél?
- Káposztát.
- Hová tetted?
- A kis pócra.
Odament a
Kis cica,
Elszaladt vele.
(Megcsiklandják:)
Erre, erre, erre,
Erre szaladt, erre!

Jár a baba, jár
Mint a kis király
Szedegeti a lábát,
Koptatja a bocskorát

Cini-cini, muzsika,
táncol a kis Zsuzsika,
jobbra dül, meg balra dül,
tücsök koma hegedül.

Tente, baba, tente!
Itt van már az este;
Köszöngetnek szépen
Csillagok az égen.

Este van már, alkonyul,
Nyuszi füle lekonyul,
Dorombol a kis cica,
Aludj te is, Marika!

(Forrás: Bauer Gabriella - Gyermekirodalmi Szöveggyűjtemény - Tankönyvkiadó, Budapest 1989)