Kategóriák
Találós kérdések

Szárnyasok

Reggel mondja, kotkodács,
minden napra egy tojás.
(tyúk)

Az udvarban sok a dolga,
húsz csirkével van is gondja.
Kapirgál és kityeg-kotyog,
hogyha nincs mag, odébb totyog.
(tyúk)

Minden napra egy tojás,
a kakas párja - nem vitás. Mi az?
(tyúk)

Van egy templom torony nélkül,
világosodik ablak nélkül,
abban lakik hús és vér,
az embernek hasznot ér.
(tojásban a csikre)

Kicsi fehér házikó,
benne van a kiscsikó.
Elpattan a házikó,
kimászik a kiscsikó.
(tojás és csirke)

Tojás volt a lakása,
míg meg nem született
a nagy kerek világra.
Mi az?
(csirke)

Kicsi sárga,
van két lába.
Mi az?
(csirke)

Az udvarok királya vagyok,
én ébresztem a napot.
Tudod-e, hogy mi vagyok?
(kakas)

Kiabál ő már hajnalban,
hej, pedig még távol a nap!
Peckesen lép, nap hevíti,
sarkantyúját kifeszíti.
Ő az udvar kiskirálya,
forog szeme karikája,
jár a fák közt, jár a gangon,
férgeket gyűjt szemétdombon.
(kakas)

(Aludnék én jó reggelig,
de a tyúkok nem engedik,
helyettük is én vagyok a
két lábon járó vekkeróra,
mert a hangom alt és tenor,
énekes, mint én, nincs sehol.
Trágyadomb az én színpadom,
s még sincs nevem a színlapon.
(kakas)

Én vagyok az udvar tarajos királya.
Igazságot teszek haragos viszályba.
Híres hangom versenyt száll a fellegekkel.
Én ébresztem fel a népet kora reggel.
(kakas)

Feje, mint a gereblye,
teste, akár a dinnye,
sarlót formáz a farka,
lábain sarkantyúcska.
(kakas)

Kétszer lett a világra,
vörös posztó nyakába,
kántorságra nevelkedett,
vörös a szakálla... 
(kakas)

Sarkantyúval születik, de mégsem ül lóra,
jelenti, ha korai vagy kései az óra.
(kakas)

Uralkodik mindenhol,
veszekedik akárhol,
falun ébresztőóra,
városon jó vacsora. Mi az?
(kakas)

Lova nincs, de sarkantyút hord,
lépte büszke, tartása zord.
A ruhája tarka, ékes,
a járása, jaj, de kényes!
Hajnal hasad, ő köszönti,
a napkeltét ő serkenti.
Kiáltása harsány, tiszta,
szebben szól, mint a trombita.
Széjjelnéz a szemétdombján,
tűz vöröslik a taréján.
Keményen lép, szörnyen nyakas.
Kitalálod? Ő a...
(kakas)

Tudok egy állatot, mely kétszer született,
királyi korona fejére tétetett,
sok felesége volt, pedig sosem házasodott.
Mi az?
(kakas)

Csont az álla,
bor a szakálla,
a világnak prófétája.
(kakas)

Nincsen veres sipka nélkül,
hamar küzd, nehezen békül.
Van taraja, sarkantyúja,
falun ő az ébresztőóra.
Mi az?
(kakas)

Lábon járó párna,
gúnár úr a párja.
(liba)

Csőre sárga, nem lila,
tollpelyhet ad, ez a... 
(liba)

Hasa hajó, lába lapát,
torka trombita, nyaka bot. Mi az?
(liba)

Tipeg ide meg oda,
találd ki, hogy kicsoda.
(ruca)

Földön tityeg, földön totyog,
a vízben igazán boldog. Mi az?
(ruca)

Tojik, de nem kotkodácsol,
strandot csinál a tócsából,
s akkor sem áll be a szája,
mikor béka brekeg rája. Mi az?
(réce)

Úton megyen módika,
magát módikálja,
fekete bársony cipője,
piros harisnyája.
(kacsa)

Reggel, mikor felébred,
begyét nagyra fújja,
feszesen jár,
mintha keréken gurulna.
Nyaka vörösre duzzad,
mérgesen kiabál az udvarban. Mi az?
(pulyka)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Ünnepek

Magról nőtt, nődögélt Isten kerek fája,
annak van, annak van szép tizenkét ága,
szép tizenkét ágának ötvenkét virága,
ötvenkét virágán három aranyalma.

(A három aranyalma: Húsvét, Pünkösd, Karácsony)


Termett egy fa tizenkét ágával,
tizenkét ága közt ötvenkét virággal,
ötvenkét virág közt három aranyalma,
ki ezt kitalálja, hull az áldás rája.

(év, hónapok, hetek és a három aranyalma: Húsvét, Pünkösd, Karácsony)


Kerek Isten fája,
szép tizenkét ága,
három piros almája.

(hónapok és jeles ünnepek: Húsvét, Pünkösd, Karácsony)


Van a világon egy körtefa,
van rajta 12 ág, 356 levél és 3 nagy körte. Mi az?

(év, hónapok, napok és három jeles ünnep: Húsvét, Pünkösd, Karácsony)


Első tagom ember s állat testének
izomzatából s vérbő szövettől álló része.
A második bűnt követ el törvényt,
erkölcsi szabályt megsértve.
De a két tag egybefogva
Krisztus feltámadásának ünnepe!

(Húsvét)


A szobánkba tanyázik,
csillagoktól pompázik.
Tűleveles az ága,
körüljárjuk dalolva. Mi az?

(karácsonyfa)


Állandóan szép vagyok,
de büszke biz nem vagyok,
karácsonykor ragyogok,
rám Jézuska mosolyog.

(karácsonyfa)


Fehér ingben kisfiúk, 
szép piros az ajakuk,
többen járnak s verselnek,
szent örömet hirdetnek.

(betlehemesek)


Van közöttük angyal is, kettő, három király is,
a házikót leteszik, kis Jézuskát dicsérik.

(betlehemesek)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések Tréfás kérdések

Milyen?

Milyen madár van a legtöbb a világon? (kétlábú)

Milyen kő van a legtöbb a folyóban? (vizes)

Milyen fa van a legtöbb a piacon? (kofa)

Milyen sárban jár sok ember? (a vásárban)

Milyen vetéshez nem kell mag? (a nevetéshez)

Milyen kádban nem lehet fürdeni? (a tokádban)

Milyen vég van a falu szélén? (faluvég)

Milyen királyok születtek, s nem haltak meg? (akik még élnek)

Milyen hálóval fogják ki az első halat? (vizes hálóval)

Milyen lesz a néger, ha a Vörös-tengerbe ugrik? (vizes)

Milyen messze van a Föld az égtől? (mint az ég a Födltől)

Milyen kölni a legjobb? (örökölni)

Milyen tyúkot ölnek meg a lakodalomban? (élőt)

Milyen rossz van minden háznál? (abrosz)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések Tréfás kérdések

Mikor?

Mikor lehet a vízen száraz lábbal átmenni? (mikor megfagy)

Mikor lehet a vizet szitában vinni? (ha megfagy)

Mikor zenél a ló farka? (mikor hegedülnek)

Mikor megy a hal a hegynek? (amikor a horogra akad)

Mikor hagyja el a kakas a tojást? (mikor kikel a tojásból)

Mikor szeret a fösvény enni? (amikor a vendégek már elmentek)

Mikor volt egy esztendő három hét? (777-ben)

Mikor van az ember fülig adósságban? (ha hitelbe vesz sapkát)

Mikor beszél a juh a lóval? (amikor hegedülnek: a lószőrből készült vonó a juhbél)

Mikor jár a király négykézláb? (gyermekkorában)

Mikor jó a kicsi alma? (mikor nagy nincsen)

Mikor néz a legtöbb lyuk az égre? (aratás után)

Mikor örül a kicsi ember? (mikor magánál kisebbet talál)

Mikor lát a vak ember? (álmában)

Mikor bámulják állandóan a napot? (amikor napfogyatkozás van)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések Tréfás kérdések

Hol?

Hol kél a nap? (mindenkinek ott kél, ahol lakik)

Hol van a világ közepe? (az l betűnél)

Hol kaszálják a szénát? (sehol, mert nem a szénát, hanem a füvet kaszálják)

Hol bőgött akkorát a szamár, hogy minden élő meghallotta? (Noé bárkájában)

Hol ordította el magát a szamár először? (Noé bárkájában)

Hol törték meg az első kenyeret? (ott, ahol volt)

Hol van az óceán közepe? (az e betűnél)

Hol van az ökörnek a legtöbb húsa? (a füle mögött)

Hol nem lophat a tolvaj semmit? (ahol semmi sincs)

Hol terem a legjobb bor? (sehol, mert a szőlő terem)

Hol nem törik el a szekérkerék alatt a tojás? (a szoba sarkában)

Hol tartja a kocsis az ostorát? (a nyelén)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés, Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Ruházat (2.)

Ez az, amit nő hord, s férfi forog utána, furcsa férfi ám a skót, van neki skót… (szoknyája)

Egy lyukon bebújsz, két lyukon kibújsz, akkor vagy igazán benne, amikor kibújtál belőle. (nadrág)

Tíz dugja, tíz húzza, míg a partra nem húzza. (nadrág)

Egy lyukon be, kettőn ki, amikor kiérsz, akkor vagy benn. (nadrág)

Egy úton indultam, két útra találtam, mindet végigjártam. (nadrág)

Egy kis szobában öt kis szoba sorakozik szépen, öt kis ember bújik oda melegedni télen. (kesztyű)

Egy lyukon bebújik, öt lyukon kibújik. (kesztyű)

Öt kamrában egy ajtó van. (kesztyű)

Öt kis testvér nagyon fázik, esőben is bőrig ázik, de felvesznek valamit, ne fázzanak… Ugyan, mint? (kesztyű)

Voltam húson, vagyok húson, lekerülök hév tavaszon. Kifordítanak, télen, nyáron kanyarítanak. (bunda)

Ha a hideg a húsodba vág, úgy ölel át, mint hű barát. De ha a nap felragyog, hű barátod elhagyod. (kabát)

Amikor üres, felfele fordítjuk, ha tele van lefele fordítjuk. (sapka)

Rajta is van, rajtad is van, rajta néha virág is van. Néha pörge, néha lapos, rá ne ülj és rá ne taposs. Ha valaki közeledik, egyszeribe emelkedik. (kalap)

Négy sarka van, csupa mintás, asszonyokon igen cifrás. (fejkendő)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés, Társ kiadó)

Kategóriák
Tréfás kérdések

Melyik? (3.)

Melyik ló lobog a szélben? – A zászló.

Melyik ló lát hátrafelé éppúgy, mint előre? – A vak ló.

Melyik lóba lehet írni? – A naplóba.

Melyik az a ló, amelyen a túzok lépeget? – Tarló.

Melyik lóval aratták régen a búzát? – Sarlóval.

Melyik ló a széncsinálás helye? – Kaszáló.

Melyik ló ül a kosárban? – A kotló.

Melyik körte nem ehető? – A villanykörte.

Melyik dió tud beszélni? – A rádió.

Melyik ékre lehet ülni? – A székre.

Melyik háló fog legyet? – A hókháló.

Melyik karó véd a hideg ellen? – A takaró.

Melyik csőben alszik a baba? – A bölcsőben.

Melyik disznó a legszúrósabb? – A sündisznó.

Melyik a legszúrósabb párna? – A tűpárna.

Melyik a legkisebb hegy? – A tűhegy.

Melyik tű nem szúr? – A betű.

Melyik ágnak van két szára? – A nadrágnak.

Melyik ágon nincsen levél? – A nadrágon.

Melyik kör lehet szögletes? – A tükör.

Melyik fa nem ég a tűzön? – A tréfa.

Melyik fán nincs levél? – A tréfán.

Melyik fának nincs árnyéka? – A tréfának.

Melyik fából nem lehet széket csinálni? – A tréfából.

Melyik fá nélkül nincsen erdő? – Szélső fa nélkül.

Melyik nő nem megy soha férjhez? – Benő.

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Tréfás kérdések

Melyik? (2.)

Melyik várban nincs katona? – A lekvában.

Melyik várban nem folyt soha harc? – A lekvárban.

Melyik vár tud úszni? – A búvár.

Melyik sárba raknak az emberek kenyeret? – A kosárba.

Melyik rom savanyú? – A citrom.

Melyik nőre nem lehet szoknyát adni? – A teknőre.

Melyik a legédesebb kor? – A cukor.

Melyik korban fészkelnek a madarak? – A bokorban.

Melyik ág illatozik a legjobban? – A virág.

Melyik róka szúr? – A boróka.

Melyik ló tud a hátán akár száz lovat is megtartani? – A padló.

Melyik ló fog halat? – A háló.

Melyik ló él a tengerben? – A kagyló.

Melyik ló puhatestű állat? – A kagyló.

Melyik ló repül? – A holló.

Melyik ló tud károgni? – A holló.

Melyik ló eszik papírt? – Az olló.

Melyik lónak nem kell széna? – Az ollónak.

Melyik lóval nem lehet szántani? – Az ollóval.

Melyik ló rág, de nem eszik? – A daráló.

Melyik a legtüzesebb olló? – A vasaló.

Melyik ló tudja lenyelni a parazsat? – A vasaló.

Melyik ló nem húz szekeret? – A vasaló.

Melyik ló tud írni, olvasni? – A tanuló.

Melyik ló jár iskolába? – A tanuló.

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Tréfás kérdések

Melyik? (1.)

Melyik árnak van tolla? – A madárnak.

Melyik a legnagyobb szem a világon? – A tengerszem.

Melyik szem tud repülni? – Az ökörszem.

Melyik madár a legjobb ács? – A fakopács.

Melyik ács üt áccsal? – A kovács a kalapáccsal.

Melyik ácsnak a legkeményebb a feje? – A kalapácsnak.

Melyik ácsnak van vasfeje és jó száraz fakeze? – A kalapácsnak.

Melyi ács süti, majd eszi meg a másik ácsot? – A szakács a kalácsot.

Melyik ács ehető? – A kalács.

Melyik ács édes? – A kalács.

Melyik áccsal érkezik a Mikulás? – A virgáccsal.

Melyik üveg illik a Mikulás fejére? – A süveg.

Melyik királynak a legnagyobb a koronája? – Amelyiknek a legnagyobb a feje.

Melyik étek az, amit nem esznek, hanem elkövetnek? – Vétek.

Melyik a legdrágább só? – A koporsó.

Melyik sót veszik legutoljára az emberek? – A koporsót.

Melyik sóba temetnek? – A koporsóba.

Melyik sóból főznek főzeléket? – A borsóból.

Melyik sóban tartunk bort? – A kosóban.

Melyik bor iszik bort? – Gábor.

Melyik szeg dülöngél? – A részeg.

Melyik szeg tud úszni? – A keszeg.

Melyik bottal lehet halat fogni? – A horgászbottal.

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)