Kategóriák
Mesegyűjtemény

Az időjós

Mátyás király útra készülődött. Megkérdezte hát udvari csillagászát, milyen idő várható. A csillagász elővette a látcsövét, vizsgálódott valamelyest a derült égen, aztán így szólt:
– A Nap sugarának rezgése, a felhők peremének színe mind azt mutatja, hogy szép idő lesz.
A király annyira bízott a csillagászában, hogy még kabátot sem vitt magával, hiába szidta a felesége.
Ahogy mentek, egy rétre értek. Azon a réten egy juhász legeltette a nyáját. Mikor a szamár meglátta a díszes kíséretet, hátracsapta a fülét, és harsányan hármat ordított.
– Mit hirdet a szamarad? – kérdezte tréfásan a király a juhászt.
– Amikor ilyenformán ordít, mindig eső lesz – felelte a juhász.
Mátyás a csillagászhoz fordult:
– Hallod-e te nagy tudós, most is azt mondod, hogy szép idő lesz?
A csillagász megint elővette a látcsövét, vizsgálódott köröskörül az ég alján, s így szólt:
– A levegő remegése, a falevelek csillogása, valamint a barázdabillegetők billegése mind azt mutatja, hogy szép idő lesz.
Óvta a juhász a királyt, forduljon vissza, különben megázik. De a király nem hallgatott rá. Nem haladtak egy fél órát sem, nyakukba zúdult egy kiadós nyári zápor. Mátyás akkorát tüsszentett, majd levált az orra. Pedig szép, nagy orra volt, kár lett volna érte. Aztán kimondta az ítéletet:
– A csillagász a szamár, a szamár a csillagász.
Meg is vette a szamarat a juhásztól, és soha útra nem kelt anélkül, hogy véleményét az időjárásról meg ne tudakolta volna.

(Népmese)

Kategóriák
mesemondó kvíz

Mátyás király meg az igazmondó juhász – mesemondó kvíz

 1. Milyen szőrű báránya volt Mátyás királynak?
 2. Miről volt híres a juhász, aki az aranyszőrű bárányra vigyázott?
 3. Mit ígért Mátyás király a burkus királynak, ha elveszíti a fogadást és a burkus király hazugságra bírja az igazmondó juhászt?
 4. Hogyan próbálta megcsalni a juhászt a burkus király?
 5. Ki csalta el végül a bárányt a juhásztól?
 6. Mivel csalta el az aranyszőrű bárányt a juhásztól a burkus király lánya?
 7. Ki volt a fekete bárány, akire elcserélte a juhász az aranyszőrű bárányt?

Megoldások:

 1. Aranyszőrű.
 2. Az igazmondásról.
 3. A fele országát.
 4. Felöltözött paraszt ruhába, sok pénzt és hat lovat kínált a bárányért.
 5. A burkus király lánya.
 6. Szerelemmel, megígérte neki a burkus király lánya, hogy a felesége lesz.
 7. A burkus király lánya.
Kategóriák
Mesegyűjtemény

Mátyás király meg az igazmondó juhász

Egyszer a burkus király meglátogatta Mátyás királyt. Mint pajtások köszöntötték egymást, azután azt mondta a burkus király:
– Azt hallottam, hogy magának aranyszőrű báránya van.
– Igaz – mondja Mátyás -, van nekem a juhaim között egy aranyszőrű bárányom, meg van egy olyan juhászom is, aki sohasem hazudik.
Mondja erre a burkus király:
– Én megmutatom, hogy mégis hazudik!
– De – feleli Mátyás király – nem hazudik az, olyan aztán nincs!
– Majd megmutatom én! Megcsalom úgy, hogy muszáj neki hazudnia!
– Fogadok akármibe, hogy nem hazudik – mondja Mátyás király. – Fele országomat odaadom, hogyha elveszítem a fogadást.
– Én meg odaadom a fele országomat akkor, ha nem hazudik! – mondja végül a burkus király.
Kezet fognak, azzal jóéjszakát mondanak, és ki-ki megy szállására. Ott a burkus király felöltözik a parasztruhába, és rögtön kimegy a tanyára a juhászhoz.
Köszönti, mire az visszaköszön.
– Isten hozta, király uram!
– Honnan ismersz te engemet?
– Megismerem a szaván, hogy maga a király – feleli a juhász.
Azt mondja erre a burkus király:
– Adok neked sok pénzt és hat lovat ráadásul, csak add nekem az aranyszőrű bárányt!
– Jaj – mondja a juhász -, a világért sem adom, mert felakasztana érte a király.
Még több pénzt ígért neki a burkus király, de a juhász nem áll kötélnek.
Hazamegy nagy búsan a burkus király, és csak búsul, búsul. Ott volt a lánya is.
– Ne búsuljon, édesapám, elmegyek én ahhoz a juhászhoz, majd én megcsalom.
Úgy is lett. Vitt magával egy láda színaranyat meg egy üveg bort. A juhász azt mondta, nem hiányzik a pénz. Mátyás király meg felakasztja, ha megtudja, hogy hova lett az aranyszőrű bárány.
Addig-addig beszélt, incselkedett a lány, hogy végül megitták az üveg bort. A bortól olyan kedve kerekedett a juhásznak, hogy megígérte a királylánynak, odaadja neki a bárányt, ha feleségül megy hozzá.
Soká szabódott a lány, végül beleegyezett. Azt mondja erre a juhásznak:
– Nyúzd meg a bárányt, a húsát edd meg, a bőrét meg add nekem! Így is lett. A juhász megnyúzta az aranyszőrű bárányt, a királylány pedig nagy örömmel vitte az apjának a bárány bőrét. Örvendezett is a burkus király, hogy a lánya így meg tudta csalni a juhászt.
Eljött a reggel. Búsult erősen a juhász, mit mondjon a királynak, hogy ne tudja meg, hogy az aranyszőrű bárány nincs többé. Elindult a királyi palotába. Útközben többször is elpróbálta, mit hazudik majd, ha a király szeme elé kerül. Beleszúrta botját egy egérlyukba, rátette a kalapját, elhátrált tőle, aztán újra feléje ment, s elváltoztatott hangon így kezdett beszélni:
– Mi újság, szolgám, kinn a tanyán?
– Ott semmi különös, csak az hogy az aranyszőrű bárány elveszett, megette a farkas!
Mikor ezt a hazugságot kimondta, megijedt.
– Hazudsz – folytatta a király hangján -, akkor a többit is megette volna!
A juhász erre kivette botját az egérlyukból, és búsan ballagott a király palotája felé.
Ismét talált egy egérlyukat, abba is beletette a botját, rá a kalapját, felköszöntötte, és elmondta az újabb mondókáját.
– Mi hír a tanyán?
– Az aranyszőrű bárány beledöglött a kútba.
– Hazudsz, mert akkor a többi is beledöglött volna!
Újra csak vette a botját, és bandukolt a kastély felé.
Harmadik egérlyukat is talált, harmadszor is eljátszotta:
– Mi újság a tanáyn?
– Ellopták az aranyszőrű bárány.
– Hazudsz, mert a többit is ellopták volna!
Nem próbálkozott többet a hazudozással, vette a kalapját, botját, és bekopogott Mátyás királyhoz. A burkus király is ott ült a lányával az asztalnál. Már várták, ugyan mit hazudik a juhász.
– Mi újság a tanyán? – kérdi tőle Mátyás király.
– Semmi, csak az, hogy az aranyszőrű bárányt elcseréltem egy szép fekete báránnyal.
– Hát hozd be azt a bárányt! – mondja örömmel Mátyás király.
Azt mondja erre a juhász:
– Ott ül középen!
– Éljen! Nem hazudtál! – kiáltott fel Mátyás király. – Ezért neked adom a burkus király fele országát!
– No, én meg – toldja meg a burkus király – odaadom feleségül a lányomat, mert úgyis szeretitek egymást.
Így lett az igazmondó juhászból burkus király.

(magyar népese)