Kategóriák
Találós kérdések

Táj

Csobog, csacsog, csörgedez,
fűnek-fának köszöngetve
lágy hangon énekel.
Sietve surran a fák alatt,
meg-megcsobban,
majd elhallgat,
titkot súg a halaknak. Mi az?
(patak)

Ágazik, bogazik,
sohasem virágzik. Mi az?
(patak)

Jött a hegyről, jődögélt,
s amikor a völgybe ért,
lábujjhegyen, lassacskán,
csörgedezett tétován.
Bámészkodott,
meg-megállott,
sajnálta, hogy a pisztrángok
nem jöttek a hegyről véle,
s félve gondolt már előre
a girbegörbe jövendőre.
Érezte, a kedve fogy.
S hát egyszer csak látja,
hogy gigágázó lúdcsapat
fut felé, s ijedtében átszaladt
a legelső híd alatt.
Nem volt ő más, csak a...
(patak)

Éjjel-nappal ágyát mossa,
messze hallik mormogása,
fecseg-locsog, nem nyugszik,
éjszaka sem aluszik. Mi az?
(folyó)

Éjjel-nappal ágyban van,
mégsem alszik soha. Mi az?
(folyó)

Mindig fut, mégsem fáradt el.
Mi az?
(folyó)

Úton megyen, meg nem áll,
földön fekszik, fel nem áll,
ágazik-bogazik,
mégsem hajt levelet. Mi az?
(folyó)

Hegyen megyen, meg nem áll,
földön fekszik, fel nem áll,
hanyatt fekszik, úgy szalad,
erdőn, völgyön át halad,
ágazik, bogazik,
mégsem levelezik. Mi az?
(folyó)

Zúgva-zengve zuhog alá
ha gát állja útját,
majd csendesen hömpölyögve,
minden akadályt legyőzve
folytatja az útját. Mi az?
(folyó)

Ide s oda kanyarog,
nyárban sokszor sanyarog,
mikor aztán van mit inni,
veszedelmes szokott lenni.
Ember, állat neki egy,
felfalja, ki neki megy,
víz a lelke, jég a háta,
aki ügyes, kitalálja.
(folyó)

Lábat rajtam ne keress,
léptem mégis oly sebes,
éjjel-nappal szaladok,
s mégis ágyban maradok.
(folyó)

Hegyek között született,
etették a felhők.
Vízen élt csak, egyebet
sosem evett - s megnőtt.
Nyáron puha, mint a szél,
s házat visz a hátán.
Kővé lesz, ha jön a tél,
s téged se bír el tán.
Betakar, ha meleged van,
s már nem izzadsz - csuda jó,
ha kijössz, a fogad koccan.
Mondd meg, mi ez?
(folyó)

Szalad, szalad láb nélkül,
mindent elnyel torok nélkül.
Ágya van, de nem alszik. Mi az?
(folyó)

Nincsen pihenésem, nincsen maradásom,
ágyban fekszem, még sincs soha megnyugvásom.
A vándornak útját állhatom kevélyen,
de többször könnyítem, s megrövidítem.
Hideg keblemtől sok állat éltét szívja,
s lettem már soknak gyászos, hideg sírja.
S ha végre futásom fáradtan bevégzem,
ami magam vagyok, sírom is az lészen.
De bárha síromba egyre temetkezem,
futásom mégis egyre tart szüntelen.
(folyóvíz)

Feketében kezdődik,
feketében végződik,
mégis kék. Mi az?
(Duna)

Feketétől ered, feketébe ömlik,
mégis kéknek mondják.
Hosszú utat tesz meg,
hajókat hord hátán,
de ha útja véget ér,
megpihen a tenger mélyén.
(Duna)

Két testvér egymásért epekedik,
de soha-soha nem találkozik. Mi az?
(a folyóvíz két partja)

Éjjel-nappal szájalhatok,
berekedni mégsem fogok.
(vízesés)

Nyáron táncol, ringatózik,
télen jól betakarózik. Mi az?
(tó)

Ágaskodik, feltornyosul,
alázuhan, majd elsimul.
ha nem leszel úrrá rajta,
a képedet arcul csapja.
(hullám)

Se tenger, se puszta - 
hajó be nem járja,
ember nem lép rája. Mi az?
(mocsár)

Két domb között rátalálsz. Mi az?
(völgy)

Nem foghatsz meg, nem is láthatsz,
ha akarod, megtalálhatsz.
Lehetsz felnőtt, lehetsz gyerek,
veled éppúgy feleselek.
Mondd meg nekem, mi a nevem?
(visszhang)

Egy nyelvet sem tud, 
mégis minden nyelven beszél. Mi az?
(visszhang)

Neve van, teste nincs,
ha kérdezed - megfelel. Mi az?
(visszhang)

Nagyot kiáltok - visszakiált,
ha hallgatok - ő is hallgat. Mi az?
(visszhang)

Bár egy szót sem értek,
mindent megismétlek.
(visszhang)

Aki a nevem kimondja,
azonnal megsemmisít engem.
(csend)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Számtalányok (1.)

Ha száz madár van a fán, és egyet lelőnek, hány marad?
(egy sem, mert mind elrepül)

Tizenkét vadász elment vadat lőni.
Találtak tizenkét vadrécét.
Ki-ki a magáét meglőtte,
tizenegy vadréce mégis elrepült.
Hogyan lehetséges ez?
(az egyik vadász neve Kiki volt)

Megy a bíró a leányával,
a tanító a feleségével.
Kapnak három almát.
Hogyan tudják úgy elosztani,
hogy mindenkinek egész alma jusson?
(úgy, hogy a tanító felesége a bíró lánya)

Balog Péter úrnak volt hat szép lánya,
bizony büszke is volt őkegyelme rája.
Mindegyik lánynak volt egy fitestvére,
szerették is egymást apjuk örömére.
Mondják meg hát, kik számolni jól tudnak,
hány gyermeke is volt Balog Péter úrnak?
(hét, mert csak egy fiútestvére volt a hat lánynak)

Nagyapó elővette egyszer a sétabotját. Megkérdezte:
- Ha kettétöröm, hány vége lesz?
- Négy - felelték a gyerekek.
- Hm, hm! - hümmögött nagyapó. - Szerintem öt.
- Az nem lehet! Két darab botnak négy vége van!
- Az igaz. De ha eltöröm, a botnak is vége lesz.

Jancsi megy a vásárba,
szembe vele három varga,
három varga, három zsákja,
három zsákba három macska,
hányan mentek a vásárba?
(egyedül Jancsi, mert a többi onnan jött)

Három öreg, hat malac,
kilenc disznó, mennyi az?
(lehet 9 vagy 18)

Három piros meggy csüng a fán,
alatta jár három kislány.
Ki-ki leszakasztott egyet,
egy gömbölyű, piros meggyet.
Íme, kész a nehéz talány:
hány piros meggy maradt a fán?
(kettő, mert Kiki - az egy becenév - csak egyet szakított le)

Egy szobának a négy sarkában ül egy-egy macska.
Mindegyikkel szemben van egy macska.
Minden macska farkán ül egy macska.
Hány macska van a szobában?
(négy, mert mind a négy egymással szemben ül, és mindegyik a saját farkán)

Három görög, három török, három szász,
hat pap, hányan vannak összesen?
(tizenöten)

Volt egy fűzfa,
rajta három alma,
kettő lehullott,
hány maradt még rajta?
(egy sem, mert a fűzfán nincsen alma)

Két apa és két fiú együtt mentek vadászni.
Hazafelé menet büszkén eldicsekedték,
hogy sikerült a vadászat,
mert három nyulat lőttek összesen,
így mindenkinek jutott egy-egy nyúl.
Hogy lehetséges ez?
(tulajdonképpen nem négyen, hanem hárman mentek vadászni: nagypapa, ennek a fia és ennek a fia, így volt két apa és két fiú)

Két anya, két gyermek, mennyi az?
(három: nagymama, anya, lánya)

Két hét, hány két?
(77)

Öt koldus öt-öt botja,
öt-öt boton öt-öt kaska,
öt-öt kaskában öt-öt macska,
öt-öt macskának öt-öt fia,
hány fiókmacska?
(sok)

Egy fiú azt mondja: ugyanannyi
fiútestvérem van, mint leány.
A nővére viszont így szól:
háromszor annyi fiútestvérem van,
mint leány. Hányan vannak?
(három fiú és két lány)

Ipadnak, napadnak, három papnak,
hat kappannak hány körme volt?
(148)

A Körúton ketten sétálnak, egy kicsi és egy nagy.
A kicsi fia a nagynak, de a nagy nem apja a kicsinek.
Vajon akkor kije?
(az anyja)

Mondd meg, öt cseh (öccse)
öt török, öt görög hány ember?
(15: öt cseh, öt török, öt görög)

Elment a pap Piripócsra,
találkozott három tóttal,
három tótnak három zsákja,
három zsákban három macska,
hányan mentek Piripócsra?
(csak a pap)

Elöl megyen hat bak,
utána megy hat pap,
hatot üti, bakot üti,
pap a bakot bottal üti,
hányat ütött hát?
(kétszáztizenhatot)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 Találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Munkaeszközök a kertben és egyéb munkálatokban

Fatestemet, ha megfogod,
vasfejemet nyomd a földbe.
Forgasd meg jól szaporán,
s ismételd meg minden év tavaszán.
(ásó)

Fogd a nyelét, nyomd a hegyét,
ne irgalmazz neki semmit.
(ásó)

Ha munkába állok,
minden gyomot kivágok.
(kapa)

Vasból van a bika,
fából van a szarva.
Mi az?
(eke)

Ha kifele megy,
befele áll a szarva,
ha hazafelé megy,
kifelé áll a szarva.
(eke)

Sólyommadár, föld alatt száll.
(eke)

Nékem olyan kisfiam van,
aki a föld alá jár fésülködni.
(eke)

Van egy lányom,
föld alá jár fésülni.
(borona)

Amije van, eldobálja,
no, de azért, meg nem bánja.
Amit elszór, nem siratja,
nemsokára visszakapja.
(vetőgép)

Hegyen-völgyön táncot jár,
hazaviszik, szegen áll.
(kasza)

Hegyes orrú, görbe lábú,
búzát, füvet szereti.
(kasza)

Füvet eszik, fára száll,
harkályorrú nem madár.
(kasza)

Fa a nyele, vas a foga,
földön csúszkál ide-oda.
(gereblye)

Húzom magamhoz,
lököm el magamtól.
(gereblye)

Erdőn vágják, falun nyerít. Mi az?
(tiló)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Munkaeszközök a házban

Ketten vagyunk, testvérek vagyunk,
ha nincs mit enni, egymást harapjuk. Mi az?
(olló)

Ha kinyitod szárát,
kinyitja a száját.
Ha becsukod szárát,
becsukja száját.
(olló)

Ketten vannak, eggyé lesznek,
egyet ketten ketté szelnek.
(olló)

Hátul taszigálják, elől huzigálják. Mi az?
(tű)

Tompa tolja, kis vas húzza,
fehér egér fut utána. Mi az?
(ujj, tű, cérna)

Gombja van, de nem kabát,
nem is ing és nem nadrág,
egyáltalán nem ruha,
kemény, hegyes, nem puha.
(gombostű)

Pici szálfa,
villog, serceg,
nem ég tovább,
csak egy percet.
(gyufa)

Kis dobozban száz veszély,
piros nyelve sokat ér.
(gyufa)

Pici ember, földig szakáll.
(sperű)

Fogd a nyelét, nyomd a hegyét,
ne irgalmazz neki semmiért.
(seprű)

Fa-mezőn szánkázik
sárga üstökével,
hadakozik por, hulladék,
piszok özönével.
(seprű)

Nem sündisznó, nem tűpárna. 
Mégis szúrós kerek háta.
Nos, pajtásom, felelj, ha tudsz!
Mi lehet ez?
(kefe)

Vasparipám parazsat fal,
keskeny deszka-mezőn nyargal,
meggyűrt ruhákra rátapos,
tüzes talpán fordul, futkos,
s szüntelenül oda-vissza,
minden ráncunk elsimítja.
(vasaló)

Nyárfa nyílása,
bükkfa csattanása,
ezer madár megindulása,
egynek nyara száradása,
a többi mind megáll,
míg az egyet meggyógyítják. Mi az?
(szövőszék)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Munkaeszközök a ház körül

Egy madárnak
négy szárnya van.
(szélmalom)

Életemben álltam,
holtom után jártam.
Életemben állatot,
most embert táplálok.
(malom)

Éjjel-nappal mosdik,
mégis mindig fekete.
(malom)

Vízben forog, vízben jár,
mégis csak egy helyben áll.
(malom)

Keskeny, hosszú, mint a karom,
zsebrevágom, úgy hordozom.
(mérőszalag)

Ahová vitték
mindig fejbe verték.
(szeg)

Tolvaj meg a házba,
a fejét kint hagyja.
(szeg)

Minél nagyobbakat ütnek kerek fejére,
annál szaporábban igyekszik a helyére.
(szeg)

Ha használják, fejét ütik
ha nem kell, kipenderítik.
(szeg)

Vas a feje, fa a lába,
táncol az ember markában.
(kalapács)

Én vagyok a vasverő,
szelidítem a vasat,
egykettőre kiverek
patkót és ekevasat.
(kalapács)

Egy családból valók ketten,
mégsem ének szeretetben,
erős bátyja, ha teheti,
a kis öccsét jól megveri.
(kalapács és szeg)

Nagyobb bátya, ha teheti,
Kisebb öccsét meg-megveri. Mi az?
(kalapács és szeg)

Drótot, szeget elharapja,
pedig nincsen neki foga.
(harapófogó)

Fog nélkül is harapós.
(harapófogó)

Éles nem vagyok,
nem is haragszom,
mégis harapok.
(harapófogó)

Se nem ehetnék,
se nem ihatnék,
se nem haragszom,
mégis mindig harapok.
(harapófogó)

Száját tátja,
míg a vasat harapja.
(harapófogó)

Harap, de nem mérges,
találd ki, hogy mi lesz ez?
(harapófogó)

Én mindig csak harapok,
mégsem lakom jól.
(harapófogó)

Ha felveszem sír, ha leteszem sír.
(lánc)

Száz szeme van, mégse lát. Mi az?
(lánc)

Véren megy, vért visz,
benne meg egy csepp sincs. Mi az?
(nyereg)

Két elő közt élettelen,
nála nélkül kényelmetlen. Mi az?
(nyereg)

Vaslajtorján felhágtam,
borszékembe beültem,
csonttal vasat etettem. Mi az?
(a lovaskatona szerszámai: kengyel, nyereg, zabala)

Repül, de nem madár,
Vasat viszen, nem kovács. Mi az?
(nyíl)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Munkaeszközök az erdőben

Amikor az erdőbe megy,  a falu fele néz,
amikor a faluba megy, az erdő fele néz.
(fejsze)

Erdőbe jár dühöngeni,
nyugalmát csak otthon leli.
(fejsze)

Erdőn át, agyatlan kutyák ugatnak.
(fejsze)

Ha a koma munkába fog,
dúdol, sivít, nyög és nyafog:
Tölgy és fenyő, mind dőlni fog,
ha belemart a fog, a fog.
(fűrész)

Első két betűmnek örül a gazda és nyáj,
általa vidám lesz a mező és a táj.
Nagyváros utcáin nemigen nézheted,
de hervadtan annál drágábban fizeted.
Végső négy betűm, nem tesz soha egészet,
de a végső három annál többre vezet.
Ez ura mindennek, jót, szépet, dicsőt szül,
csillagot mér, s bátran világokat kerül.
(fűrész)

Talán száznál is több a foga,
egyik sem fáj neki soha.
Fát harapdál, nagyon merész,
mi lehet az?
(fűrész)

Sok foga van, mellyel rágni tudok,
rágok is én mindig, ameddig eljutok.
De azt, amit rágok, soha le nem nyelem,
se szám, de még gyomrom sem volt soha nekem.
(fűrész)

Nekem olyan kiscsikóm van,
amelyik kihányja maga alól az almot.
(fűrész)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Udvar

Legsötétebb vagyok, amikor legvilágosabb
van, legmelegebb, mikor legnagyobb a hideg,
leghidegebb, ha legmelegebb van.
(pince)

Télen jó meleg,
nyáron jó hideg.
(pince)

Van egy tehenem, mindenki feji,
mégsem apad el a teje.
(kút)

Melyik útban van víz?
(a kútban)

Egyik ága levegőbe,
másik fut a földbe,
friss vizet hoz a vödörbe.
(gémeskút)

Megcsavarva, megkötözve,
egy hosszú nyélre ütve
ugrál-bugrál a padlón.
(seprű)

Fa-mezőn szánkázik
sárga üstökével,
hadakozik por, hulladék,
piszok özönével.
(seprű)

Pici ember, földig szakáll.
(seprű)

Fogd a nyelét,
nyomd a hegyét,
ne irgalmazz neki semmit!
(sperű)

Enyém, tiéd, mindenkié.
(kerítés)

Foga van,
de nem eszik vele.
(létra)

Senkire sem támaszkodik,
támasztják őt falnak, fának,
rajta bátor gyermek lábak
s kéményseprő bácsik járnak.
(létra)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Konyha

Van szája, de mégsem szól,
ha tele van, dugd be jól. Mi az?
(üveg)

Se testvéred, se rokonod,
Mégis-mégis megcsókolod.
(üveg)

Akármennyi vizet töltenek bele,
mégsem telik meg.
(tölcsér)

Új, de mégis lyukas.
(tölcsér)

Két füle van, mégsem hall. Mi az?
(fazék)

Fekete, fényes, fertelmes,
gyere elő most kellesz! Mi az?
(fazék)

Van nekem egy kisfiam,
akárhova viszik,
mindenütt a fenekét pirítják.
(lábas)

Néha sárga,
máskor vörös,
de legtöbbször fekete,
tűz felett lóg
vagy ül éppen,
hogy legyen becsülete.
A gazdája szilvalekvárt
vagy puliszkát főz benne,
s ő csak rotyog,
egyre fortyog,
jobbat mit is tehetne?
(üst, bogrács)

Mi hordja hátán a fülét?
(fedő)

Egy füle van, hátán hordja,
mégse a király bolondja.
(fedő)

Szegen szita,
kertben káposzta,
ház közepén macska.
(szita)

Szádba teszed,
mégsem eszed. Mi az?
(kanál)

Tim-töm tenyerem,
tiba-liba fedelem,
kereklyuka katulya,
közepébe a lyuka...
(daráló)

Földön terem,
asztalon hever. Mi az?
(abrosz)

Se oldala, se feneke,
mégis megáll a víz benne.
(mosogatórongy)

Se teteje, se feneke,
se ajtaja, se ablaka.
(mosogatórongy)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés, Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Fürdőszoba

Ha rám nézel, visszanézek,
ha rám nevetsz, kinevetlek.
Tiszta, igaz és hű vagyok,
kedvedért én hazudok.
(tükör)

Melyik kör lehet szögletes?
(tükör)

Ha előtte állok,
benne vagyok.
(tükör)

Sosem eszik száz fogával,
mégis mindig elkoptatja.
(fésű)

Csonttorony tetején
szarueke szánt.
(fésű)

Élő bércek csúcsán
erdő földjét szántja.
(fésű)

Foga van,
de mégsem harap. Mi az?
(fésű)

A szájadba teszed,
de meg már nem eszed.
(fogkefe)

Minden reggel táncot jár,
száz lábával a szádban jár.
(fogkefe)

Nekem olyan lovam van,
amelyik fehéret eszik,
s feketét porzik.
(borotva)

Csonton vascsikó kaparász.
(borotva)

Van a házunkban valahol 
egy icipici tó,
úszni benne nem lehet,
de lubickolni jó.
(fürdőkád)

Vízben síkos, kézben habos,
piszkos kezet tisztára mos. Mi az?
(szappan)

Simogatja arcod, kezed
mindennap,
s jóságáért cserébe egy kevés
vizet kap.
(törülköző)

Szárítás közben lesz vizes. Mi az?
(törülköző)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)