Kategóriák
Találós kérdések

Táj

Csobog, csacsog, csörgedez,
fűnek-fának köszöngetve
lágy hangon énekel.
Sietve surran a fák alatt,
meg-megcsobban,
majd elhallgat,
titkot súg a halaknak. Mi az?
(patak)

Ágazik, bogazik,
sohasem virágzik. Mi az?
(patak)

Jött a hegyről, jődögélt,
s amikor a völgybe ért,
lábujjhegyen, lassacskán,
csörgedezett tétován.
Bámészkodott,
meg-megállott,
sajnálta, hogy a pisztrángok
nem jöttek a hegyről véle,
s félve gondolt már előre
a girbegörbe jövendőre.
Érezte, a kedve fogy.
S hát egyszer csak látja,
hogy gigágázó lúdcsapat
fut felé, s ijedtében átszaladt
a legelső híd alatt.
Nem volt ő más, csak a...
(patak)

Éjjel-nappal ágyát mossa,
messze hallik mormogása,
fecseg-locsog, nem nyugszik,
éjszaka sem aluszik. Mi az?
(folyó)

Éjjel-nappal ágyban van,
mégsem alszik soha. Mi az?
(folyó)

Mindig fut, mégsem fáradt el.
Mi az?
(folyó)

Úton megyen, meg nem áll,
földön fekszik, fel nem áll,
ágazik-bogazik,
mégsem hajt levelet. Mi az?
(folyó)

Hegyen megyen, meg nem áll,
földön fekszik, fel nem áll,
hanyatt fekszik, úgy szalad,
erdőn, völgyön át halad,
ágazik, bogazik,
mégsem levelezik. Mi az?
(folyó)

Zúgva-zengve zuhog alá
ha gát állja útját,
majd csendesen hömpölyögve,
minden akadályt legyőzve
folytatja az útját. Mi az?
(folyó)

Ide s oda kanyarog,
nyárban sokszor sanyarog,
mikor aztán van mit inni,
veszedelmes szokott lenni.
Ember, állat neki egy,
felfalja, ki neki megy,
víz a lelke, jég a háta,
aki ügyes, kitalálja.
(folyó)

Lábat rajtam ne keress,
léptem mégis oly sebes,
éjjel-nappal szaladok,
s mégis ágyban maradok.
(folyó)

Hegyek között született,
etették a felhők.
Vízen élt csak, egyebet
sosem evett - s megnőtt.
Nyáron puha, mint a szél,
s házat visz a hátán.
Kővé lesz, ha jön a tél,
s téged se bír el tán.
Betakar, ha meleged van,
s már nem izzadsz - csuda jó,
ha kijössz, a fogad koccan.
Mondd meg, mi ez?
(folyó)

Szalad, szalad láb nélkül,
mindent elnyel torok nélkül.
Ágya van, de nem alszik. Mi az?
(folyó)

Nincsen pihenésem, nincsen maradásom,
ágyban fekszem, még sincs soha megnyugvásom.
A vándornak útját állhatom kevélyen,
de többször könnyítem, s megrövidítem.
Hideg keblemtől sok állat éltét szívja,
s lettem már soknak gyászos, hideg sírja.
S ha végre futásom fáradtan bevégzem,
ami magam vagyok, sírom is az lészen.
De bárha síromba egyre temetkezem,
futásom mégis egyre tart szüntelen.
(folyóvíz)

Feketében kezdődik,
feketében végződik,
mégis kék. Mi az?
(Duna)

Feketétől ered, feketébe ömlik,
mégis kéknek mondják.
Hosszú utat tesz meg,
hajókat hord hátán,
de ha útja véget ér,
megpihen a tenger mélyén.
(Duna)

Két testvér egymásért epekedik,
de soha-soha nem találkozik. Mi az?
(a folyóvíz két partja)

Éjjel-nappal szájalhatok,
berekedni mégsem fogok.
(vízesés)

Nyáron táncol, ringatózik,
télen jól betakarózik. Mi az?
(tó)

Ágaskodik, feltornyosul,
alázuhan, majd elsimul.
ha nem leszel úrrá rajta,
a képedet arcul csapja.
(hullám)

Se tenger, se puszta - 
hajó be nem járja,
ember nem lép rája. Mi az?
(mocsár)

Két domb között rátalálsz. Mi az?
(völgy)

Nem foghatsz meg, nem is láthatsz,
ha akarod, megtalálhatsz.
Lehetsz felnőtt, lehetsz gyerek,
veled éppúgy feleselek.
Mondd meg nekem, mi a nevem?
(visszhang)

Egy nyelvet sem tud, 
mégis minden nyelven beszél. Mi az?
(visszhang)

Neve van, teste nincs,
ha kérdezed - megfelel. Mi az?
(visszhang)

Nagyot kiáltok - visszakiált,
ha hallgatok - ő is hallgat. Mi az?
(visszhang)

Bár egy szót sem értek,
mindent megismétlek.
(visszhang)

Aki a nevem kimondja,
azonnal megsemmisít engem.
(csend)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Tűz – víz – levegő (2.)

Ragyogó szépség volt az én édesanyám,
aranynál is szebb volt, csillagnál is talán.
Rajtam nincs ragyogás, nem is szeret senki:
ha a szobában vagyok, kikerget mindenki.
kerül engem minden, ha ember, ha állat,
még a kis szúnyog is fordít nekem hátat.
S noha semmi rosszat rám nem bizonyítanak,
ahol megjelenek, sokan sírva szidnak.
Erős vagyok - mondják - és semmirekellő,
pedig életemet eloltja a szellő. 
(füst)

Alig hogy meglett az apa,
már a fején táncol a fia.
(füst)

Az anya még meg sem született,
a fia már a háztetőn nyargalászik.
(füst)

Se keze, se lába,
mégis felmegy a padlásra. Mi az?
(füst)

Kincsem éjszakára vasládába zárom,
tegnap még ragyogott,
ma már omló bársony.
(tűz, hamu)

Este tűröm, takarom,
reggel nézem: bársony.
(hamu)

Bolhányi csak, de ha viszed,
egy marhánál is nehezebb.
(szikra)

Mihelyt megvan, megmar,
mikor megmar, meghal. Mi az?
(szikra)

Vörösen megy be a tűzbe,
feketén jön ki belőle. Mi az?
(parázs)

Aranysárkány erdőt eszik,
lángokat fúj, fényesedik,
holtában megfeketedik. 
(parázs)

Ránézni könnyű,
megfogni szörnyű.
(parázs)

Hajót hordok hátamon,
megtorpanok gátakon,
gépet hajtok s kereket,
húgaim a fellegek.
Tiszta forrás az anyám,
hömpölyög a vén Dunán,
partot mosva, fecsegve
sietek a tengerbe.
Aki utánam kutat,
fúr a földbe mély kutat.
Harmat vagyok fűszálon,
a követ is kivájom,
zubogok, ha forr a füst,
tündöklök, mint az ezüst.
(víz)

Egyszer locsog,
máskor csobog,
te vödörben hordod.
(víz)

Télen melegebb, nyáron hidegebb. Mi az?
(kútvíz)

Fenn is van, lenn is van,
kinn is van, benn is van,
néma is, zenél is,
lágy is és kemény is,
fehér is, szürke is,
lomha is, fürge is.
(víz)

Reggel hidegen felfrissíti,
este melegen tisztít.
Nyáron felüdít.
(víz)

A földre hull, rá sokan várnak:
nedvet visz zsenge virágnak,
a forrással tovább görög lassan,
örvendeztetve a halacskákat.
Ő kell patakba, malomhoz,
a folyókon hajókat hordoz,
s hol lelnénk a tegerekre,
ha ő nekünk nem létezne?
Tudod már, hogy mi a neve?
(víz)

Ha sok van - veszély,
ha kevés van - baj,
ha nincs belőle - elpusztulsz.
(víz)

Ha nem volna, mind elpusztulnánk,
ha sok volna, mind megfulladnánk. Mi az?
(víz)

Veheted a boltban,
veheted az utcán,
veheted a vásárban,
veheted a pusztán,
veheted napközben
és veheted este,
de nem fizetsz érte
soha egy fillért se.
(levegő)

Nincsen szaga, nincsen színe,
ő az élet, még sincs íze.
Nem láthatod, pedig nézed,
de ha elfogy, mindjárt véged.
(levegő)

Kint is, bent is, lent is, fent is - benned is. Mi az?
(levegő)

Melletted, körülötted és benned,
azonban még nem láttad. Mi az?
(levegő)

Nem láthatod, nem foghatod,
nem eheted, nem ihatod,
még sem tudnál nélküle élni.
(levegő)

Tálba nem teszik,
késsel nem metszik,
az egész világ azzal nevelődik.
(levegő)

Minden üres fazék ezzel van tele. Mi az?
(levegő)

Noha kézzel, lábbal én nem teremtettem,
sem csontom, sem bőröm, mégis megszülettem,
mégis mindeneket tápláltam, s éltemben
kősziklákon, erdőn, hegyen elszéledtem.
Tudod már, hogy mi a nevem?
(levegő)

Ha kinn van, bemegy,
ha benn van, kimegy,
leszáll, fölszáll,
sírsz, ha szemedbe száll. Mi az?
(por)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Tűz – víz – levegő (1.)

Minden vízre haragszom,
ha locsolnak, elalszom.
Piros ruhám ég, lobog.
Találd ki, hogy ki vagyok?
(tűz)

Senki sincs hasznosabb nálam a világon,
ártalmasabb sincsen hetedhét országon.
Éjed felderítem, étked elkészítem,
de ha elszökhetem, a károm rengeteg.
Mi az?
(tűz)

Barátod is vagyok,
ellenséged is vagyok.
Csak tőled függ,
hogy épp mi vagyok.
(tűz)

Fekete bika,
vörös nyelvét nyújtogatja, mi az?
(tűz)

Megnő kint is, bent is szépen,
szobában vagy messzi réten.
Szellő éri - hajladoz,
színe sárga és piros.
Etetni kell, hogy megéljen.
Suttog, roppan, fagyot űz,
ha itatod, alszik mélyen.
Mondd csak, nevét tudod-e?
(tűz)

Dorombol, de nem macska.
Mi az?
(tűz)

Duruzsol, ha piszkálják,
elpihen, ha nyugton hagyják.
Vaskalitkába bezárják,
ha kiszökik, kárát látják.
(tűz)

Rőzsén ül, földön hál,
szárnyra kél, égen száll,
lepkét vonz, álmot űz.
Nem lehet más, csak a...
(tűz)

Folyton eszik, mégis éhen hal.
(tűz)

Ha vizet iszik, nyomban meghal.
(tűz)

Fekete tenger hullámzik,
tenger fenekén színarany bokor virágzik.
Mi az?
(éjszaka, tűz)

Sokszor láttál, ismersz-e?
Börtönöm a kemence.
De rabságom nem örök,
kapom magam, kitörök.
Lángost sütök s kenyeret,
aki fázik - megszeret.
Ha locsolnak, elalszom,
minden vízre haragszom.
Kandallóban táncolok,
elviszem az álmotok,
ha kígyózva éjfélen,
kibújok a kéményen.
Piros ruhám ég, lobog!
Találd ki, hogy ki vagyok!
(tűz és füst)

Tűzhelyen születtem,
kéményen kiszöktem.
Onnan tovább szállok,
soha meg nem állok
(füst)

Hiába látsz, nem foghatsz  meg,
hunyd be szemed, vagy sirass meg!
(füst)

Alig születtem meg,
máris elkergetnek,
hisz a szemét csípem mindnek.
(füst)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Számtalányok (2.)

Hogyan lehet két almát három személy között úgy elosztani, hogy mindegyiknek egy egész alma jusson? 
(sehogyan)

Harminchétnek mennyi a fele?
(15 hét a 30 hét fele)

Ha egy véka búza harminc garas, mi az ára egy háromgarasos cipónak?
(három garas)

Melyik nehezebb: egy kiló vagy, vagy egy kiló toll?
(mindkettő egy kiló)

Két ember megy a hídon.
Egy gyík (egyik) beleesik a vízbe.
Hányan mennek tovább?
(ketten)

Hogy írhatod le a százat és az ezret nullák nélkül?
(római számokkal)

Ki ölte meg a világ negyedrészét?
(Káin)

Hány bolha fér egy kilóra?
(egy sem, mert leugrálnak róla)

Hány csésze teát tudsz reggel éhgyomorra meginni?
(csak egy kortyot, mert a többit már nem éhgyomorra iszod)

Hány ez a juh?
Annyi, amennyi,
meg még egyszer annyi,
meg még ha kend is juh volna,
akkor éppen száz volna.
(33 juh)

- Hány éves vagy, te lány?
- Annyi, amennyi,
édesanyám kétannyi,
édesapám öt évvel öregebb.
Hárman vagyunk száz évesek.
(a lány 19 éves)

- Hány éves vagy?
- Én annyi, amennyi,
anyámasszony hétannyi,
apám meg öttel kevesebb.
Összesen száz évesek vagyunk.
(a lány 7 éves)

Hány fekete tyúk van a világon?
(egy sem, esetleg a tyúk tolla fekete)

Hány hét a világ?
(az elmúlt héttel is kevesebb)

Hány kenyér sül egy esztendeig?
(egy sem, mert egy kenyér két órát sül)

Apádnak, ipadnak, három papnak,
öt kappannak hány körme van?
(száz körme, mert összesen öten vannak)

Hét veréb ül a fán.
Egyet lelőnek,
hány marad a fán?
(egy sem, mert a többi elrepül)

Kilenc égő gyertyából elfújnak kettőt.
Hány gyertya marad még?
(kettő, mert a többi elég)

Hány öltés kell egy jól megvarrt inghez?
(egy sem, mert ha kellene még hozzá, nem lenne jól megvarrva)

Nekem s a nagyapámnak,
az apám apjának hány szeme van?
(négy)

Hány szemet kap fel egy kakas, amikor búzát eszik?
(egyszerre hármat: a búzaszemet és a saját szemeit)

Hány tojást tud megenni egy óriás éhgyomorra?
(egyet, mert ami utána következik, már nem éhgyomorra van)

Két tyúk hány pár?
(egy sem, mert a tyúk és a kakas alkot párt)

Hány ujja van egy kabátnak?
(három: két ujja és egy hátulja)

Ment egy ember Jerikóba,
találkozott kilenc drótossal.
Mind a kilenc hátán volt
kilenc-kilenc kismacska.
Hányan mentek Jerikóba?
(csak egyedül ment)

Liba sétál a réten. Felnéz a magasba és látja, hogy egy 
csapat lúd repül a levegőben. Odakiáltja nekik:
- Jaj, de sokan vagytok! Biztosan lehettek vagy százan!
- Dehogyis vagyunk százan - válaszol a csapat élén repülő gúnár. - Akkor volnánk százan, ha még egyszer annyian, meg feleannyian, meg negyede annyian volnánk, s még te is köztünk lennél.
Hányan voltak?
(36-an)

- Hová mentek, húsz lúd?
- Nem vagyunk mi húsz lúd. Ha még annyian meg feleannyian lennénk, akkor volnánk húsz lúd.
Hányan voltak hát?
(8-an)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Számtalányok (1.)

Ha száz madár van a fán, és egyet lelőnek, hány marad?
(egy sem, mert mind elrepül)

Tizenkét vadász elment vadat lőni.
Találtak tizenkét vadrécét.
Ki-ki a magáét meglőtte,
tizenegy vadréce mégis elrepült.
Hogyan lehetséges ez?
(az egyik vadász neve Kiki volt)

Megy a bíró a leányával,
a tanító a feleségével.
Kapnak három almát.
Hogyan tudják úgy elosztani,
hogy mindenkinek egész alma jusson?
(úgy, hogy a tanító felesége a bíró lánya)

Balog Péter úrnak volt hat szép lánya,
bizony büszke is volt őkegyelme rája.
Mindegyik lánynak volt egy fitestvére,
szerették is egymást apjuk örömére.
Mondják meg hát, kik számolni jól tudnak,
hány gyermeke is volt Balog Péter úrnak?
(hét, mert csak egy fiútestvére volt a hat lánynak)

Nagyapó elővette egyszer a sétabotját. Megkérdezte:
- Ha kettétöröm, hány vége lesz?
- Négy - felelték a gyerekek.
- Hm, hm! - hümmögött nagyapó. - Szerintem öt.
- Az nem lehet! Két darab botnak négy vége van!
- Az igaz. De ha eltöröm, a botnak is vége lesz.

Jancsi megy a vásárba,
szembe vele három varga,
három varga, három zsákja,
három zsákba három macska,
hányan mentek a vásárba?
(egyedül Jancsi, mert a többi onnan jött)

Három öreg, hat malac,
kilenc disznó, mennyi az?
(lehet 9 vagy 18)

Három piros meggy csüng a fán,
alatta jár három kislány.
Ki-ki leszakasztott egyet,
egy gömbölyű, piros meggyet.
Íme, kész a nehéz talány:
hány piros meggy maradt a fán?
(kettő, mert Kiki - az egy becenév - csak egyet szakított le)

Egy szobának a négy sarkában ül egy-egy macska.
Mindegyikkel szemben van egy macska.
Minden macska farkán ül egy macska.
Hány macska van a szobában?
(négy, mert mind a négy egymással szemben ül, és mindegyik a saját farkán)

Három görög, három török, három szász,
hat pap, hányan vannak összesen?
(tizenöten)

Volt egy fűzfa,
rajta három alma,
kettő lehullott,
hány maradt még rajta?
(egy sem, mert a fűzfán nincsen alma)

Két apa és két fiú együtt mentek vadászni.
Hazafelé menet büszkén eldicsekedték,
hogy sikerült a vadászat,
mert három nyulat lőttek összesen,
így mindenkinek jutott egy-egy nyúl.
Hogy lehetséges ez?
(tulajdonképpen nem négyen, hanem hárman mentek vadászni: nagypapa, ennek a fia és ennek a fia, így volt két apa és két fiú)

Két anya, két gyermek, mennyi az?
(három: nagymama, anya, lánya)

Két hét, hány két?
(77)

Öt koldus öt-öt botja,
öt-öt boton öt-öt kaska,
öt-öt kaskában öt-öt macska,
öt-öt macskának öt-öt fia,
hány fiókmacska?
(sok)

Egy fiú azt mondja: ugyanannyi
fiútestvérem van, mint leány.
A nővére viszont így szól:
háromszor annyi fiútestvérem van,
mint leány. Hányan vannak?
(három fiú és két lány)

Ipadnak, napadnak, három papnak,
hat kappannak hány körme volt?
(148)

A Körúton ketten sétálnak, egy kicsi és egy nagy.
A kicsi fia a nagynak, de a nagy nem apja a kicsinek.
Vajon akkor kije?
(az anyja)

Mondd meg, öt cseh (öccse)
öt török, öt görög hány ember?
(15: öt cseh, öt török, öt görög)

Elment a pap Piripócsra,
találkozott három tóttal,
három tótnak három zsákja,
három zsákban három macska,
hányan mentek Piripócsra?
(csak a pap)

Elöl megyen hat bak,
utána megy hat pap,
hatot üti, bakot üti,
pap a bakot bottal üti,
hányat ütött hát?
(kétszáztizenhatot)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 Találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Munkaeszközök a kertben és egyéb munkálatokban

Fatestemet, ha megfogod,
vasfejemet nyomd a földbe.
Forgasd meg jól szaporán,
s ismételd meg minden év tavaszán.
(ásó)

Fogd a nyelét, nyomd a hegyét,
ne irgalmazz neki semmit.
(ásó)

Ha munkába állok,
minden gyomot kivágok.
(kapa)

Vasból van a bika,
fából van a szarva.
Mi az?
(eke)

Ha kifele megy,
befele áll a szarva,
ha hazafelé megy,
kifelé áll a szarva.
(eke)

Sólyommadár, föld alatt száll.
(eke)

Nékem olyan kisfiam van,
aki a föld alá jár fésülködni.
(eke)

Van egy lányom,
föld alá jár fésülni.
(borona)

Amije van, eldobálja,
no, de azért, meg nem bánja.
Amit elszór, nem siratja,
nemsokára visszakapja.
(vetőgép)

Hegyen-völgyön táncot jár,
hazaviszik, szegen áll.
(kasza)

Hegyes orrú, görbe lábú,
búzát, füvet szereti.
(kasza)

Füvet eszik, fára száll,
harkályorrú nem madár.
(kasza)

Fa a nyele, vas a foga,
földön csúszkál ide-oda.
(gereblye)

Húzom magamhoz,
lököm el magamtól.
(gereblye)

Erdőn vágják, falun nyerít. Mi az?
(tiló)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Munkaeszközök a házban

Ketten vagyunk, testvérek vagyunk,
ha nincs mit enni, egymást harapjuk. Mi az?
(olló)

Ha kinyitod szárát,
kinyitja a száját.
Ha becsukod szárát,
becsukja száját.
(olló)

Ketten vannak, eggyé lesznek,
egyet ketten ketté szelnek.
(olló)

Hátul taszigálják, elől huzigálják. Mi az?
(tű)

Tompa tolja, kis vas húzza,
fehér egér fut utána. Mi az?
(ujj, tű, cérna)

Gombja van, de nem kabát,
nem is ing és nem nadrág,
egyáltalán nem ruha,
kemény, hegyes, nem puha.
(gombostű)

Pici szálfa,
villog, serceg,
nem ég tovább,
csak egy percet.
(gyufa)

Kis dobozban száz veszély,
piros nyelve sokat ér.
(gyufa)

Pici ember, földig szakáll.
(sperű)

Fogd a nyelét, nyomd a hegyét,
ne irgalmazz neki semmiért.
(seprű)

Fa-mezőn szánkázik
sárga üstökével,
hadakozik por, hulladék,
piszok özönével.
(seprű)

Nem sündisznó, nem tűpárna. 
Mégis szúrós kerek háta.
Nos, pajtásom, felelj, ha tudsz!
Mi lehet ez?
(kefe)

Vasparipám parazsat fal,
keskeny deszka-mezőn nyargal,
meggyűrt ruhákra rátapos,
tüzes talpán fordul, futkos,
s szüntelenül oda-vissza,
minden ráncunk elsimítja.
(vasaló)

Nyárfa nyílása,
bükkfa csattanása,
ezer madár megindulása,
egynek nyara száradása,
a többi mind megáll,
míg az egyet meggyógyítják. Mi az?
(szövőszék)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Munkaeszközök a ház körül

Egy madárnak
négy szárnya van.
(szélmalom)

Életemben álltam,
holtom után jártam.
Életemben állatot,
most embert táplálok.
(malom)

Éjjel-nappal mosdik,
mégis mindig fekete.
(malom)

Vízben forog, vízben jár,
mégis csak egy helyben áll.
(malom)

Keskeny, hosszú, mint a karom,
zsebrevágom, úgy hordozom.
(mérőszalag)

Ahová vitték
mindig fejbe verték.
(szeg)

Tolvaj meg a házba,
a fejét kint hagyja.
(szeg)

Minél nagyobbakat ütnek kerek fejére,
annál szaporábban igyekszik a helyére.
(szeg)

Ha használják, fejét ütik
ha nem kell, kipenderítik.
(szeg)

Vas a feje, fa a lába,
táncol az ember markában.
(kalapács)

Én vagyok a vasverő,
szelidítem a vasat,
egykettőre kiverek
patkót és ekevasat.
(kalapács)

Egy családból valók ketten,
mégsem ének szeretetben,
erős bátyja, ha teheti,
a kis öccsét jól megveri.
(kalapács és szeg)

Nagyobb bátya, ha teheti,
Kisebb öccsét meg-megveri. Mi az?
(kalapács és szeg)

Drótot, szeget elharapja,
pedig nincsen neki foga.
(harapófogó)

Fog nélkül is harapós.
(harapófogó)

Éles nem vagyok,
nem is haragszom,
mégis harapok.
(harapófogó)

Se nem ehetnék,
se nem ihatnék,
se nem haragszom,
mégis mindig harapok.
(harapófogó)

Száját tátja,
míg a vasat harapja.
(harapófogó)

Harap, de nem mérges,
találd ki, hogy mi lesz ez?
(harapófogó)

Én mindig csak harapok,
mégsem lakom jól.
(harapófogó)

Ha felveszem sír, ha leteszem sír.
(lánc)

Száz szeme van, mégse lát. Mi az?
(lánc)

Véren megy, vért visz,
benne meg egy csepp sincs. Mi az?
(nyereg)

Két elő közt élettelen,
nála nélkül kényelmetlen. Mi az?
(nyereg)

Vaslajtorján felhágtam,
borszékembe beültem,
csonttal vasat etettem. Mi az?
(a lovaskatona szerszámai: kengyel, nyereg, zabala)

Repül, de nem madár,
Vasat viszen, nem kovács. Mi az?
(nyíl)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Munkaeszközök az erdőben

Amikor az erdőbe megy,  a falu fele néz,
amikor a faluba megy, az erdő fele néz.
(fejsze)

Erdőbe jár dühöngeni,
nyugalmát csak otthon leli.
(fejsze)

Erdőn át, agyatlan kutyák ugatnak.
(fejsze)

Ha a koma munkába fog,
dúdol, sivít, nyög és nyafog:
Tölgy és fenyő, mind dőlni fog,
ha belemart a fog, a fog.
(fűrész)

Első két betűmnek örül a gazda és nyáj,
általa vidám lesz a mező és a táj.
Nagyváros utcáin nemigen nézheted,
de hervadtan annál drágábban fizeted.
Végső négy betűm, nem tesz soha egészet,
de a végső három annál többre vezet.
Ez ura mindennek, jót, szépet, dicsőt szül,
csillagot mér, s bátran világokat kerül.
(fűrész)

Talán száznál is több a foga,
egyik sem fáj neki soha.
Fát harapdál, nagyon merész,
mi lehet az?
(fűrész)

Sok foga van, mellyel rágni tudok,
rágok is én mindig, ameddig eljutok.
De azt, amit rágok, soha le nem nyelem,
se szám, de még gyomrom sem volt soha nekem.
(fűrész)

Nekem olyan kiscsikóm van,
amelyik kihányja maga alól az almot.
(fűrész)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)