Kategóriák
Találós kérdések

Háziállatok – kutya, macska, egér

A bajusza égnek áll, a borbélyhoz mégse jár. A konyhában üldögéél, egeret fog, azzal él. Mi az? (macska)

Bajusza van – nincs szakálla, bundája van – tű nem járta. Tűzhely mellett heverészik, sose gondol vándorlása. Mi az? (macska)

Négy bunkósboton jár, csupa bájjal van tele. Mikor az eb rámordul, púpos lesz, mint a teve. Mi az? (macska)

Elöl olyan, mint egy alma, hátul olyan, mint a nyárs, négy kis bunkósboton jár. Mi az? (macska)

Kifele megy, befele áll, befele jön, kifele áll, lefele jön, felfele áll, felfele megy, lefele áll. Mi az? (a macska farka)

Négy kis tipi-talpa, két kis hegyes gomja, hosszú mesterségét mindig igazgatja. Mi az? (macska)

Elöl olyan, mint egy alma, deréktájon hurokforma, hátul kolbászformát lenget, cincogók felé tekinget. Mi az? (macska)

Tejtől fénylik a bajusza, egeret fog, ez a… (macska)

Fényes szőrű, hosszú farkú. Ne húzd meg, mert hegyes karmú! Mi az? (macska)

Mindig mosdik, sosem törülközik. Mi az? (macska)

Mindig mosdik, mégis kormos. Mi az? (fekete macska)

Házőrzés a mestersége, rámordul az idegenre. Háza népét kedveli, farkcsóválva köszönti. Mi az? (kutya)

Csontrágástól éles foga, házat őriz, ez a… (kutya)

Forog-morog, füstölög, lábad elé sündörög: ha igazán szereted, ne adj neki kenyeret, csak jó nagy csontot, s nem lesz rá gondod. (kutya)

Icipici futkrozó, kárt okozó pincelakó. Mi az? (egér)

Szeme is van, füle is van, amerr jár, kárt csinál. Mi az? (egér)

Hogy hívják a kicsi kutya apját? (nagy kutya)

Hogy hívják a macskát magyarul? (cicc, cicc)

Miért haragszik a kutya a macskára? (Mert a kutyát ritkán eresztik be a szobába.)

Ha egy szobában van négy macska, minden sarokban egy macska, akkor hány macska néz egymásnak szembe? (Kettő, mert a másik kettő másfelé néz.)

Melyik kutyának a legkisebb a füle? (A legkisebb kutyának.)

Miért viszi a kutya a szájában a prédáját? (Mert nincs tarisznyája.)

Miért néz hátra a kutya, amikor kergetik? (Mert hátul nincs szeme.)

Miért bátor a kutya? (Mert nincs tarisznyája, mégis neki mer vágni a nagyvilágnak.)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Vizek, vízpartok állatai

Tengert, tavat, folyót szeret, víz nélkül sem sokra mehet. Szárazon nem tud megélni. Nem hall és nem tud beszélni. Mi az? (hal)

Pénze van, de nem tudja, se nem ad, se nem vesz, meg sem gazdagodik. Mi az? (hal)

Szárnya van, de el nem szállhat, lába nincs de gyorsabb nálad. Pikkelye van, vízi állat. Mi az? (hal)

Se keze, se lába, mégis úszik a Dunába. Mi az? (hal)

Nincsen hangom, nem beszélek, tiszta vízben vígan élek. Ugyan bizony mi lehetek? (hal)

Feje van, nincs egy hajaszála, szeme van, de nincs pillája, szárnya is van, mégse száll, nem felhők közt, vízben jár. (hal)

Szárazon is tud mászkálni, de a vízben jobb úszkálni. Tó feneke a hazája, káka közt a palotája. Néha a parton mélázgat, egyhangúan fuvolázgat. Mikor kél a hold kereke, így kiabál: brek, brekeke! (béka)

Állat vagyok, vízben élek, úton-útfélen zenélek. Mondd meg, vajon ki lehetek? (béka)

Vízben élek, brekegek, ismertek-e, gyerekek? Szúnyoglábon élek, a gólyától félek. (béka)

Nagyot ugrik, mint a bolha, úszik, mintha ember volna, csücsül, s szemét nagyra nyitja. Mi az? (béka)

Úton, útfélen úrfiak ugrálnak. Mi az? (békák)

Alul deszka, felül deszka, középütt egy buta pofa. Mi az? (teknős)

Melyik ollót nem viszik soha köszörűshöz? (a rák ollóját)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)