Kategóriák
Találós kérdések

Hetek, hónapok, órák

Van egy fa, a fának ötvenkét ága, ötvenkét ágán ötvenkét virága. (az esztendő, a hetek, és a vasárnapok)

Egy apának van hat leánya, a hat leánynak van egy fiútestvére. (a hét napjai)

Vannak hétnevű testvérek, naponként egymás után halnak meg, és egymás után feltámadnak. (a hét napjai)

Heten vannak, mind testvérek, nevüket is jól ismered, de nem szereted mind őket, csak azt, amelyikkel jót pihenhetsz. (a hét napjai)

Tegnap volt, holnap lesz, Mi az? (ma)

Nyolc betűből állok, 
de tagom csak három,
pihen akkor minden ember,
télen úgy, mint nyáron.
Első tagom hasznos ásvány,
ebből készül zár és csákány.
Második tagom, ha veszed,
varga kis szerszámát leled.
Harmadik tagom ragyogó égitest,
míg el nem tűnik, a földön nincsen est.

(vasárnap)

Halott minden háznál,
de nem harangoznak.
A halottas háznál 
nem is siránkoznak.
Amely napon meghalt,
el is temettetett,
s másnap a meghaltnak 
gyermeke született. Mi az?

(az év utolsó napja)

Két testvér egymással kergetőzik, de egymást soha el nem érik. (nappal, éjszaka)

Ikertestvérek kergetik egymást, az egyik szőke, a másik barna. Mi az? (nappal, éjszaka)

Kergeti egymást két testvér, az egyik haja fekete, a másik haja fehér. (nappal, éjszaka)

Kerek egy ég alatt Istenkének fája, egyik ágán nő fekete levél, másik ágán nő fehér levél. (éjszaka, nappal)

Elgurul az aranyorsó, megkerül az ezüstorsó. Elgurul az ezüstorsó, megkerül az aranyorsó. Mi az? (nappal, éjszaka)

Helye lehet az asztalon,
zsebedben s akár a falon.
Időt jelez lapjaival:
évvel, hónappal és nappal.
Beleírhatsz s lejegyezhetsz
névnapokat, ünnepeket.

(naptár)

Hatvan gyermeke van, minden gyermekétől hatvan unokája. Mi az? (óra, percek, másodpercek)

Amennyit elveszel tőle, annyival több lesz belőle, minél gyorsabban pereg, annyival vagy öregebb. Mi az? (idő)

Ezt töltheted bátran, nem kell hozzá tölcsér, halálod napjáig nagyon sokat töltsél! (idő)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés, Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Nap, hold és a csillagok

A világgal egyidős, mégsincs esztendős. (napsugár)

Út-fut, minden házba befut. (napfény)

Balta nélkül, csákány nélkül jeget tör. Mi az? (napsugár)

Legnagyobb a világon, s a legkisebb lyukon is befér. Mi az? (naspugár)

Eső veri, nem ázik, ha fagy éri, nem fázik. Mi az? (napsugár)

Magasabb a toronynál, vékonyabb a nádszálnál. Mi az? (napsugár)

Koszorús lány kútba néz. Mi az? (Nap)

Bejárta a nagyvilágot, mégse fárad el. (Nap)

Úton megyen nem poroz, vízen megyen nem csobog, nádon megyen nem suhog, sáson megyen, nem susog, eső éri, nem ázik, ha fagy éri, nem fázik. Mi az? (napsugár)

Tőle bizony fut a tél, hát még a hó, jaj de fél! Előcsalja a rügyet, kinn a mezőn a füvet. Hajnalban jön, este megy, arcodat pirítja meg, ablakokat nyitogat, mi a neve, mondd ki! (nap)

Aranyméz lajtorja égből a földre, felkúszol, lecsúszol kedvedet töltve: arcodat befutja mennyei repkény. Mi az? (napfény)

Mindennap felkel láb nélkül. Mi az? (Nap)

Mindennap süt, mése eszik süteményt. (Nap)

Ismerek két péket, de furcsák, nézzétek! Az egyik nappal süt, a másik éjjel süt, még sincsen kenyerük. (Nap és a Hold)

Szegényt és gazdagot egyformán melegít. Mi az? (Nap)

Mikor felkel, minden éled, életre kel a természet. Mozdul növény, állat, ember, levegő, víz felhő, tenger. Mi az? (Nap)

Mindennap beköszönt hozzánk, sok jót tesz velünk, szeretjük is őt, de szemünkkel mégis elkerüljük. Mi az? (Nap)

Éjjel-nappal nincs nyugalma, két világ a birodalma. Soha-soha el nem fárad, körülötte fényesség árad. A sötétség úgy fél tőle, mindenütt elszalad előle, de nyomban, hogyha távozik, a nappal éjre változik. Mi az? (Nap)

Fenn lakom az égen, melegít a fényem, sugárból van bajszom, este van, ha alszom. Ki vagyok? (A Nap)

Mikor fekszel, ő akkor kél. Egyszer egész, máskor csak fél. Nincsen tüze, mégis lámpás, a vándornak szinte áldás. Mi az? (Hold)

Hol volt, hol nem volt, magasan volt, zsemle volt, sarló lett és kifli lett, ki mondja meg, hogy mi ez? (Hold)

Aranylabda örök lámpás, egyszer kerek, másszor csámpás. Mi az? (Hold)

Nappal nem látok, éjjel világítok. Sötétben ragyogok, körülöttem csillagok. Ki vagyok? (Hold)

Kék mezőben szép ezüstnyáj legelész, közötte egy fényes pásztor heverész. Nappal akármerre nézem, keresem, nem tudok rájuk találni sohasem. Mik ezek? (Hold és a csillagok)

Bársony mezőn gyémántos nyáj legel. A nyájra színarany pásztor ügyel. Gyűl, gyűl a nyáj, míg terül az álom, feljő a nap – sehol se találom. Mi az? (Hold és a csillagok)

Aranydiót gyűjt a hajnal ezüst kosarába, hogy az este felhordja majd sötét padlására. Mik azok? (csillagok)

Sötét bársony széjjelterül, rajta ezer lámpácska ül. Mik azok? (csillagok)

Gyöngyszekér kormos mezőben időtlenül vágtat. Lovat nem látni, csupán a patavert szikrákat. Mi az? (Göncölszekér)

Szekeremnek van kereke négy, de te azzal sehová se mégy. Én se ültem rajta soha még, messze van az ide, mint az ég. Mi az? (Göncölszekér)

Melyik szekérre nem lehet szénát rakni? (Göncölszekérre)

Az én tojásom olyan tyúk: tojást tojni sose tud. Nem kotkodál – torka nincs, nem borzas, mert tolla sincs. Az én tyúkom nem eszik darát, ocsút, tegerit, s ha hiszitek, hogyha nem, nem is iszik sohasem. Mégis megvan régóta, sok millió év óta, de nappal őt nem látni, éjjel szokott sétálni. Az én tyúkom olyan tyúk, ki tudja, hogy milyen tyúk? (Fiastyúk)

Melyik út nem porzik sose? (A tejút)

Fekete kancsóból kiömlött a tej, fényesen folydogál, sosem folyik el. Mi az? (Tejút)

Melyik úton nem járt még soha ember? (Tejúton)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)