Kategóriák
Matek mindenhol Matekos témák

Kutyaévek

Számold ki, hány éves lennél, ha kutya, macska vagy hörcsög lennél!

Korosztály: 5 éves kortól

Ebben segít: A héttel (és más számokkal) való szorzásban és osztásban.


Ha egy kutya életkorát akarjuk megtudni emberi években, akkor meg kell szoroznunk a korát héttel. Hasonlóképpen, egy macskaév körülbelül 6 emberévnek felel meg, míg a hörcsög egy éve mintegy 35 emberévet jelent. Legalábbis ez az alapszabály – a kisállatszakértők manapság már sokkal bonyolultabb számításokat használnak. Hiszen például egy kutya 1 éves korban már képes utódokat szülni, és hány ember képes erre?

Így tehát attól függően, mennyire akarod bonyolítani a dolgot, a következőket próbálhatjátok ki:

 • Számoljátok ki, hány éves lenne a háziállatotok, ha ember lenne (kutyák esetén szorozzátok meg az életkorát héttel, macskáknál hattal, aranyhalnál tízzel, hörcsögnél pedig harmincöttel)!
 • Számoljátok ki, hány évesek lennétek, ha kutyák, macskák, aranyhalak vagy hörcsögök lennétek (azaz osszátok el korotokat a fenti számokkal)!
 • Találjatok ki bonyolultabb szabályt a fentiek helyett. Kutyák esetében pl. valami ilyesmit: első kutyaév = 12 emberév, második kutyaév =12 emberév, harmadik kutyaév = 4 emberév. – Ha tehát a kutyusotok 5 éves, akkor az első két éve 24 emberévet jelent, a következő három pedig 3×4=12 évet, ami összesen 36 év.

(Forrás: Rob Eastaway, Mike Askew: Matek mindenhol – 101 gondolkodtató játék és feladvány – hvgkonyvek.hu)

Kategóriák
Matek mindenhol Matekos témák

Melyiket választod?

Mitől leszek gazdagabb?

Korosztály: 7 éves kortól

Mi kell hozzá: számológép

Ebben segít: becslésekben és számításokban


Állítsd gyermekedet valamilyen érdekes matematikai döntéshelyzet elé, például:

 • Mit kérnél inkább, a magasságodnak megfelelő méretű tornyot 10 forintosokból, vagy a súlyodat 5 forintos érmékben?
 • Mit kérnél inkább, 10 forintot életed minden napjáért, vagy 10 forintot minden milliméter magasságodért?

Beszélgessetek el arról, hogyan lehetne rájönni, melyik választás a jobb, és hagyd, hogy a gyermeked egyedül számolja ki, melyikkel járna jobban!

Bátorítsd arra, hogy saját maga is kitaláljon hasonló feladatokat!

(Forrás: Rob Eastaway, Mike Askew: Matek mindenhol – 101 gondolkodtató játék és feladvány – hvgkonyvek.hu)

Megosztás:

Kategóriák
Képesség- és készségfejlesztő játékok Több, mint játék

Titkos üzenet

Helyszín: egy erdei tisztás vagy mező

Életkor: 4 éves kortól

Létszám: 12-16 fő

A játék célja: gyorsaság, emlékezet

Kellékek: papír és toll


A játék felvezetése

Hajdanán a Colorado folyó egyik indiánok lakta kanyonja ideális helynek bizonyult a fehér emberek számára, hogy vasútvonalat építsenek. A vasúttársaság az indiánok beleegyezése nélkül kezdte meg az építést.

Amint az indiánok értesültek erről, harci színekbe öltöztek, és csapatot küldtek a helyszínre. A vasúti építkezés híre törzsről törzsre szállt…

A játék menete

A gyerekeket 6-8 fős, egyenlő létszámú csapatba osztjuk. kijelölünk egy 30-50 méter átmérőjű kör alakú ösvényt, de használhatunk erdei csapást is. A csapattagok az ösvény mellett felsorakoznak.

A startjelre a játékvezető minden csapat első tagjának átnyújt egy üzenetet (ami lehet a fenti leírás is). A csapat első tagja megpróbálja megjegyezni az üzenetet, majd odafut a társához, aki pár méterre áll tőle, és emlékezetből továbbadja az üzenetet. Az utolsó csapattag elmondja az üzenetet a játékvezetőnek, vagy leírja egy papírra.

Az üzenet célba jutásának ideje és az üzenet pontossága alapján lehet értékelni a munkát.

A játék lehetséges variációi

 • Az üzenet hossza változtatható a gyerekek korának és képességének megfelelően.
 • A csapattagok távolabb állnak egymástól.
 • A 2 csapat ellenkező irányba halad az üzenet közvetítésében.

(Forrás: Lohász Cecília, Sőregi Viktória: Több, mint játék)

Kategóriák
Képesség- és készségfejlesztő játékok Több, mint játék

Zenekar

Helyszín: egy erdei tisztás vagy mező

Életkor: 4 éves kortól

Időtartam: 30 perc

A játék célja: kreativitás

Kellékek: fadarabok, botok, kövek, száraz ágak, kis ágak, üvegdarabok, toboz, széna, nád stb.


A játék felvezetése

Megannyi állat jön inni az erdei tóhoz a hosszú, meleg nyári napok végén. Mindegyik magával hozza a saját hangszerét, és hosszú órákat töltenek el együtt közös zenéléssel.

A játék menete

Mindenki keressen olyan tárgyat az erdőben, amelyet hangszerként használhat. Fel kell hívni a gyerekek figyelmét arra: olyat keressenek, aminek van hangja, és természetes anyagból van (pl. üssünk össze botokat és köveket, tördeljünk száraz füvet vagy tobozt, fütyüljünk üvegdarabokkal stb.)

Miután mindenki visszaért, tartsunk egy hangszerbemutatót, szólaltassuk meg azokat. Nevezzünk ki egy karmestert, és a hangszerek jellege szerint alakítsunk egy zenekart: dobok, rézfúvósok, első-, második hegedű, vonósok, kíséret stb. A karmester pálcával dirigál, mutatja a hangerőt és a ritmust.

A zenekar különböző stílusú dalokat is előadhat – esetleg saját dalokat is komponálhatnak.

A játék lehetséges variációja

Osszuk a gyerekeket 4-6 fős csoportokra. Mindegyik csoport saját együttest alakíthat, és betanulhatnak egy zeneszámot, vagy komponálhatnak saját muzsikát is. Majd egy koncert keretében zeneszámaikat előadhatják a többi “együttesnek”, akik kitalálják, melyik dalt hallották.

Jó tanács a vezetőknek

A gyerekek egyesével induljanak, hogy ne tudják egymást utolérni a kincskeresés során.

(Forrás: Lohász Cecília, Sőregi Viktória: Több, mint játék)

Kategóriák
Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény Külföldi népmesék Kiscsoport

A három kismalac és a farkas

Volt egyszer három kismalac. Amikor megnőttek, a mamájuk elküldte őket, hogy építsenek maguknak külön házikót. A három kismalac nagy vígan dalolva útnak indult. Egyszer csak találkoztak egy emberrel, aki zsupszalmát cipelt. Az első kismalac megszólította:

 • Szalmás bácsi, add nekem a szalmádat, hadd építsek belőle házikót!

Az embernek megtetszett a kismalac, nekiadta a zsupszalmát, de még segített is fölépíteni a házikót. Annak a házikónak elől is volt ajtaja, meg hátul is. Most már csak két kismalac ballagott tovább. Egyszer csak találkoztak egy emberrel, aki deszkát cipelt. A második kismalac megszólította:

 • Deszkás bácsi, add nekem a deszkádat, hadd építsek belőle házikót!

Az embernek megtetszett a kismalac, nekiadta a deszkát, még segített is felépíteni a házikót. A házikónak elől is volt ajtaja, meg hátul is.

Most már csak a harmadik malac ballagott tovább. Hamarosan találkozott egy emberrel, az meg téglát cipelt.

 • Téglás bácsi, add nekem a tégládat, hadd építsek belőle házikót! Az embernek megtetszett a kismalac, nekiadta a téglát, még segített is neki felépíteni a házikót.

A három kismalac boldogan élt a három házikóban. De egyszer csak arra tévedt a lompos farkas. Egyenest a szalmaházikó elé állt, és csúnyán kiabált:

 • Gyere ki, te kismalac, hadd kapjalak be! Ha nem jössz ki, szétverem a házikódat!

Reszketett a kismalac, de azért hetykén kiáltotta a farkasnak:

 • Lompos farkas, fekete! Engem ugyan nem kapsz be!

A farkas tépte, marcangolta a házikót, de mire szétszedte, a kismalac a hátsó ajtón át elmenekült a deszkaházikóban lakó testvéréhez. A farkas hamarosan a deszkaházikó elé ért.

 • Gyere ki, te kismalac, hadd kapjalak be! Ha nem jössz ki, szétverem a házikódat!
 • Lompos farkas, fekete, engem ugyan nem kapsz be! – kiabált hetykén a második kismalac, és a testvérével együtt elmenekült a hátsó ajtón a téglaházikóba.

A farkas hamarosan odaért, és csúnyán kiabált:

 • Gyere ki, te kismalac, hadd kapjalak be! Ha nem jössz, szétverem a házikódat!
 • Lompos farkas, fekete, engem ugyan nem kapsz be! – kiáltotta hetykén a harmadik kismalac, és nyugodtan leült a testvérei mellé.

A farkas felmászott a házikó tetejére, és a kéményen át beugrott a szobába. Csakhogy a tűzhelyen hatalmas fazékban lobogott, forrt a víz, és a mérges, lompos farkas a kéményből egyenest a forróvizes fazékba pottyant. A kismalacok meg gyorsan egy nehéz vasfedőt tettek a fazékra, aztán egymásba kapaszkodva, táncoltak és énekeltek:

 • Lompos farkas, fekete, minket ugyan nem kapsz be!

A három kismalac azóta is boldogan él, vasárnaponként meglátogatják egymást, és olyankor jókat nevetnek a pórul járt farkason.

(német népmese)

(Átdolgozta: Bartócz Ilona)

(Forrás: Bauer Gabriella, Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény – Tankönyvkiadó, Budapest 1989)

Kategóriák
Kincskereső - versek 10-14 éveseknek

Zörget a hideg

Kinézek az ablakon,
szinte látszik a hideg,
besüvít a réseken,
az erdőt köd üli meg.

Hova lettek a csigák,
a békák, a bogarak?
Hol zümmögnek a legyek,
a szúnyognép hol maradt?

A zord hideg, a halál
leselkedik odakint,
bezörget az ablakon,
jeges szeme rám tekint.

Csak a fák nem félnek ott,
a szél bárhogy hegedül,
titkuk őrzik, a tavaszt,
együtt, mégis egyedül.

(Szentmihályi Szabó Péter)

(Forrás: Kincskereső – irodalmi folyóirat – 2001. február)

Kategóriák
Csapatépítés Mesék (nem csak) felnőtteknek Történetek trénereknek, tanároknak, vezetőknek

Menny és pokol

Egyszer egy rabbitól azt kérdezte a fia: – Édesapán, milyennek képzeled a mennyet és a poklot? – A rabbi így felelt: – Látok egy nagy csarnokot, amiben áll egy óriási asztal, tele ételekkel. Az asztalnál ülő embereknek nagyon merev a csuklójuk. Késük és villájuk túl hosszú, és merev csuklóhoz van kötözve. Egyszer csak felhangzik egy jel, és mindenki nekilát az ennivalónak. Próbálnak a túl hosszú késekkel és villákkal enni, de nem sikerül. Egyre éhesebbek, de nem tudnak enni. Így képzelem a poklot – mondta a rabbi.

És a menny? – kérdezte a fiú. – Képzelj el újra egy nagy csarnokot, ahol van egy nagy asztal, tele étellel. Az asztalnál ülő emberek csuklója nagyon merev. Késük és villájuk túl hosszú, és merev csuklójukhoz van kötözve. Egyszer felhangzik egy jel, és mindenki nekilát az ennivalónak. Ők azonban egymást etetik, így senki sem marad éhes az ünnepi lakomán. Így képzelem én a mennyet – mondta a rabbi a fiának.

Visszacsatolás

 • Mi volt az első benyomása, amikor ezt a történetet hallotta?
 • Hogyan ültethető át a történet a csapatban való együttműködésre?
 • Melyek azok a tevékenységek, melyek csak kölcsönös segítségnyújtással végezhetők el?
 • Milyen következményekkel jár, ha egy csapat viselkedése a pokolban lévők magatartására hasonlít?

Felhasználási javaslat

Kést, villát, kanalat köthetünk egy egymáteres bot végére, és a történet felolvasása közben körbeadhatjuk, vagy kitehetjük az osztályba szimbólumként.

(Forrás: Detlev Blenk: Történetek trénereknek és coachoknak, tanároknak, tanácsadóknak, vezetőknek – 125 történet, Z-press)

Kategóriák
Képesség- és készségfejlesztő játékok Több, mint játék

Tekeredik a kígyó

Helyszín: erdei tisztás, mező, játszótér

Életkor: 6 éves kortól

Létszám: 6-20 fő

Időtartam: 15 perc

A játék célja: kreativitás-, készségfejlesztés

Kellékek: papír, színes ceruza vagy filctoll


A játék felvezetése

Egy szép napos délután az öreg kígyó mélyen aludt összetekeredve egy sziklán, a magas fű rejtekében. Ahogy a Nap lenyugodni készült, az öreg kígyó lassan lecsusszant a szikláról, és visszatért a bozótba. A kígyó bőrének színe biztosíték a számára, hogy más állatok ne vegyék észre.

A játék menete

Minden gyerek egyforma méretű papírt kap (A/4). A játékosok darabokra tépik a papírjukat, és 1-1 hosszú kígyót raknak ki a darabokból. A papírdarabokat beszínezik (érdemes kerülni a víz alapú festéket, mert a papír könnyen elszakad).

Amikor elkészültek a kígyók, értékelhetjük a kígyó hosszát és színét.

A játék lehetséges variációi

 • A kígyó kivágásához ollót is használhatnak a gyerekek.
 • A játékvezető találja ki, hogy milyen állatot kell a gyerekeknek létrehozniuk.

(Forrás: Lohász Cecília, Sőregi Viktória: Több, mint játék)

Kategóriák
Matek mindenhol Matekos témák

Szervezd meg a bulidat

A gyerekek felismerik, hogy érdekükben áll besegíteni a szülinapi buli előkészületeibe.

Korosztály: 5 éves kortól

Ebben segít: Számtani műveletekben, alakzatokban.


Unod már, hogy évről évre te csinálsz mindent a gyerek szülinapi bulijára? Miért is kellene mindent magadra vállalnod? Végtére is ez az ő bulija!

Ahogy a gyerekek egyre idősebbek lesznek, kezdd el bevonni őket néhány dolog megszervezésébe – ami a leginkább felkelti majd az érdeklődésüket, az a saját szülinapi bulijuk előkészítése!

Néhány ötlet, hogy miként tudnak segíteni:

 • Találják ki, hány gyereket hívnak meg, és menet közben mindig számolással ellenőrizzék, hogy kereten belül maradtak-e.
 • Díszítsék ők a tortát, figyeljenek arra, hogy a cukorkák egyenlően legyenek elosztva a torta tetején. Mennyi Smarties kell ahhoz, hogy körberakjuk a kerületét? Lehet, hogy kicsit több, mint háromszor annyi, mint amennyi keresztben kell?
 • Ajándékcsomagok. Kérd meg, hogy készítsék el ők a költségvetést a barátaiknak adott ajándékcsomagokhoz, és találják ki, mit tudnak megvenni az adott összegből a csomagokba! (A végső döntés természetesen maradjon a tiéd!)
 • Költségvetés. Add oda nekik a kedvenc éttermük étlapját, és határozd meg, összesen mennyit költhetnek el ott a szülinapon a barátaikkal! Hány barátot tudnak meghívni a pénzükből?

(Forrás: Rob Eastaway, Mike Askew: Matek mindenhol – 101 gondolkodtató játék és feladvány – hvgkonyvek.hu)