Kategóriák
Találós kérdések

Tűz – víz – levegő (2.)

Ragyogó szépség volt az én édesanyám,
aranynál is szebb volt, csillagnál is talán.
Rajtam nincs ragyogás, nem is szeret senki:
ha a szobában vagyok, kikerget mindenki.
kerül engem minden, ha ember, ha állat,
még a kis szúnyog is fordít nekem hátat.
S noha semmi rosszat rám nem bizonyítanak,
ahol megjelenek, sokan sírva szidnak.
Erős vagyok - mondják - és semmirekellő,
pedig életemet eloltja a szellő. 
(füst)

Alig hogy meglett az apa,
már a fején táncol a fia.
(füst)

Az anya még meg sem született,
a fia már a háztetőn nyargalászik.
(füst)

Se keze, se lába,
mégis felmegy a padlásra. Mi az?
(füst)

Kincsem éjszakára vasládába zárom,
tegnap még ragyogott,
ma már omló bársony.
(tűz, hamu)

Este tűröm, takarom,
reggel nézem: bársony.
(hamu)

Bolhányi csak, de ha viszed,
egy marhánál is nehezebb.
(szikra)

Mihelyt megvan, megmar,
mikor megmar, meghal. Mi az?
(szikra)

Vörösen megy be a tűzbe,
feketén jön ki belőle. Mi az?
(parázs)

Aranysárkány erdőt eszik,
lángokat fúj, fényesedik,
holtában megfeketedik. 
(parázs)

Ránézni könnyű,
megfogni szörnyű.
(parázs)

Hajót hordok hátamon,
megtorpanok gátakon,
gépet hajtok s kereket,
húgaim a fellegek.
Tiszta forrás az anyám,
hömpölyög a vén Dunán,
partot mosva, fecsegve
sietek a tengerbe.
Aki utánam kutat,
fúr a földbe mély kutat.
Harmat vagyok fűszálon,
a követ is kivájom,
zubogok, ha forr a füst,
tündöklök, mint az ezüst.
(víz)

Egyszer locsog,
máskor csobog,
te vödörben hordod.
(víz)

Télen melegebb, nyáron hidegebb. Mi az?
(kútvíz)

Fenn is van, lenn is van,
kinn is van, benn is van,
néma is, zenél is,
lágy is és kemény is,
fehér is, szürke is,
lomha is, fürge is.
(víz)

Reggel hidegen felfrissíti,
este melegen tisztít.
Nyáron felüdít.
(víz)

A földre hull, rá sokan várnak:
nedvet visz zsenge virágnak,
a forrással tovább görög lassan,
örvendeztetve a halacskákat.
Ő kell patakba, malomhoz,
a folyókon hajókat hordoz,
s hol lelnénk a tegerekre,
ha ő nekünk nem létezne?
Tudod már, hogy mi a neve?
(víz)

Ha sok van - veszély,
ha kevés van - baj,
ha nincs belőle - elpusztulsz.
(víz)

Ha nem volna, mind elpusztulnánk,
ha sok volna, mind megfulladnánk. Mi az?
(víz)

Veheted a boltban,
veheted az utcán,
veheted a vásárban,
veheted a pusztán,
veheted napközben
és veheted este,
de nem fizetsz érte
soha egy fillért se.
(levegő)

Nincsen szaga, nincsen színe,
ő az élet, még sincs íze.
Nem láthatod, pedig nézed,
de ha elfogy, mindjárt véged.
(levegő)

Kint is, bent is, lent is, fent is - benned is. Mi az?
(levegő)

Melletted, körülötted és benned,
azonban még nem láttad. Mi az?
(levegő)

Nem láthatod, nem foghatod,
nem eheted, nem ihatod,
még sem tudnál nélküle élni.
(levegő)

Tálba nem teszik,
késsel nem metszik,
az egész világ azzal nevelődik.
(levegő)

Minden üres fazék ezzel van tele. Mi az?
(levegő)

Noha kézzel, lábbal én nem teremtettem,
sem csontom, sem bőröm, mégis megszülettem,
mégis mindeneket tápláltam, s éltemben
kősziklákon, erdőn, hegyen elszéledtem.
Tudod már, hogy mi a nevem?
(levegő)

Ha kinn van, bemegy,
ha benn van, kimegy,
leszáll, fölszáll,
sírsz, ha szemedbe száll. Mi az?
(por)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Gőgös Gúnár Gedeon Mesegyűjtemény

Víz, víz, víz…

Víz, víz, víz!
Ott a víz!
Zizzen a sás,
tóvíz villan,
víz alatt a 
süllő surran;
néz rám tíz.

Tűz, tűz, tűz!
Ott a tűz
a tó mellett!
Innen látom.
Mellett ül
Túzó Áron.
Tűz, tűz, tűz!

Méz, méz, méz!
Ízes méz!
Üres a tál, 
teletöltöm,
illatozó
mézzel töltöm:
ez a méz!

(Forrás: Varga Katalin, Gőgös Gúnár Gedeon, Móra Ferenc Könyvkiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Vizek, vízpartok állatai

Tengert, tavat, folyót szeret, víz nélkül sem sokra mehet. Szárazon nem tud megélni. Nem hall és nem tud beszélni. Mi az? (hal)

Pénze van, de nem tudja, se nem ad, se nem vesz, meg sem gazdagodik. Mi az? (hal)

Szárnya van, de el nem szállhat, lába nincs de gyorsabb nálad. Pikkelye van, vízi állat. Mi az? (hal)

Se keze, se lába, mégis úszik a Dunába. Mi az? (hal)

Nincsen hangom, nem beszélek, tiszta vízben vígan élek. Ugyan bizony mi lehetek? (hal)

Feje van, nincs egy hajaszála, szeme van, de nincs pillája, szárnya is van, mégse száll, nem felhők közt, vízben jár. (hal)

Szárazon is tud mászkálni, de a vízben jobb úszkálni. Tó feneke a hazája, káka közt a palotája. Néha a parton mélázgat, egyhangúan fuvolázgat. Mikor kél a hold kereke, így kiabál: brek, brekeke! (béka)

Állat vagyok, vízben élek, úton-útfélen zenélek. Mondd meg, vajon ki lehetek? (béka)

Vízben élek, brekegek, ismertek-e, gyerekek? Szúnyoglábon élek, a gólyától félek. (béka)

Nagyot ugrik, mint a bolha, úszik, mintha ember volna, csücsül, s szemét nagyra nyitja. Mi az? (béka)

Úton, útfélen úrfiak ugrálnak. Mi az? (békák)

Alul deszka, felül deszka, középütt egy buta pofa. Mi az? (teknős)

Melyik ollót nem viszik soha köszörűshöz? (a rák ollóját)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)