Kategóriák
Találós kérdések

Tűz – víz – levegő (2.)

Ragyogó szépség volt az én édesanyám,
aranynál is szebb volt, csillagnál is talán.
Rajtam nincs ragyogás, nem is szeret senki:
ha a szobában vagyok, kikerget mindenki.
kerül engem minden, ha ember, ha állat,
még a kis szúnyog is fordít nekem hátat.
S noha semmi rosszat rám nem bizonyítanak,
ahol megjelenek, sokan sírva szidnak.
Erős vagyok - mondják - és semmirekellő,
pedig életemet eloltja a szellő. 
(füst)

Alig hogy meglett az apa,
már a fején táncol a fia.
(füst)

Az anya még meg sem született,
a fia már a háztetőn nyargalászik.
(füst)

Se keze, se lába,
mégis felmegy a padlásra. Mi az?
(füst)

Kincsem éjszakára vasládába zárom,
tegnap még ragyogott,
ma már omló bársony.
(tűz, hamu)

Este tűröm, takarom,
reggel nézem: bársony.
(hamu)

Bolhányi csak, de ha viszed,
egy marhánál is nehezebb.
(szikra)

Mihelyt megvan, megmar,
mikor megmar, meghal. Mi az?
(szikra)

Vörösen megy be a tűzbe,
feketén jön ki belőle. Mi az?
(parázs)

Aranysárkány erdőt eszik,
lángokat fúj, fényesedik,
holtában megfeketedik. 
(parázs)

Ránézni könnyű,
megfogni szörnyű.
(parázs)

Hajót hordok hátamon,
megtorpanok gátakon,
gépet hajtok s kereket,
húgaim a fellegek.
Tiszta forrás az anyám,
hömpölyög a vén Dunán,
partot mosva, fecsegve
sietek a tengerbe.
Aki utánam kutat,
fúr a földbe mély kutat.
Harmat vagyok fűszálon,
a követ is kivájom,
zubogok, ha forr a füst,
tündöklök, mint az ezüst.
(víz)

Egyszer locsog,
máskor csobog,
te vödörben hordod.
(víz)

Télen melegebb, nyáron hidegebb. Mi az?
(kútvíz)

Fenn is van, lenn is van,
kinn is van, benn is van,
néma is, zenél is,
lágy is és kemény is,
fehér is, szürke is,
lomha is, fürge is.
(víz)

Reggel hidegen felfrissíti,
este melegen tisztít.
Nyáron felüdít.
(víz)

A földre hull, rá sokan várnak:
nedvet visz zsenge virágnak,
a forrással tovább görög lassan,
örvendeztetve a halacskákat.
Ő kell patakba, malomhoz,
a folyókon hajókat hordoz,
s hol lelnénk a tegerekre,
ha ő nekünk nem létezne?
Tudod már, hogy mi a neve?
(víz)

Ha sok van - veszély,
ha kevés van - baj,
ha nincs belőle - elpusztulsz.
(víz)

Ha nem volna, mind elpusztulnánk,
ha sok volna, mind megfulladnánk. Mi az?
(víz)

Veheted a boltban,
veheted az utcán,
veheted a vásárban,
veheted a pusztán,
veheted napközben
és veheted este,
de nem fizetsz érte
soha egy fillért se.
(levegő)

Nincsen szaga, nincsen színe,
ő az élet, még sincs íze.
Nem láthatod, pedig nézed,
de ha elfogy, mindjárt véged.
(levegő)

Kint is, bent is, lent is, fent is - benned is. Mi az?
(levegő)

Melletted, körülötted és benned,
azonban még nem láttad. Mi az?
(levegő)

Nem láthatod, nem foghatod,
nem eheted, nem ihatod,
még sem tudnál nélküle élni.
(levegő)

Tálba nem teszik,
késsel nem metszik,
az egész világ azzal nevelődik.
(levegő)

Minden üres fazék ezzel van tele. Mi az?
(levegő)

Noha kézzel, lábbal én nem teremtettem,
sem csontom, sem bőröm, mégis megszülettem,
mégis mindeneket tápláltam, s éltemben
kősziklákon, erdőn, hegyen elszéledtem.
Tudod már, hogy mi a nevem?
(levegő)

Ha kinn van, bemegy,
ha benn van, kimegy,
leszáll, fölszáll,
sírsz, ha szemedbe száll. Mi az?
(por)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Tűz – víz – levegő (1.)

Minden vízre haragszom,
ha locsolnak, elalszom.
Piros ruhám ég, lobog.
Találd ki, hogy ki vagyok?
(tűz)

Senki sincs hasznosabb nálam a világon,
ártalmasabb sincsen hetedhét országon.
Éjed felderítem, étked elkészítem,
de ha elszökhetem, a károm rengeteg.
Mi az?
(tűz)

Barátod is vagyok,
ellenséged is vagyok.
Csak tőled függ,
hogy épp mi vagyok.
(tűz)

Fekete bika,
vörös nyelvét nyújtogatja, mi az?
(tűz)

Megnő kint is, bent is szépen,
szobában vagy messzi réten.
Szellő éri - hajladoz,
színe sárga és piros.
Etetni kell, hogy megéljen.
Suttog, roppan, fagyot űz,
ha itatod, alszik mélyen.
Mondd csak, nevét tudod-e?
(tűz)

Dorombol, de nem macska.
Mi az?
(tűz)

Duruzsol, ha piszkálják,
elpihen, ha nyugton hagyják.
Vaskalitkába bezárják,
ha kiszökik, kárát látják.
(tűz)

Rőzsén ül, földön hál,
szárnyra kél, égen száll,
lepkét vonz, álmot űz.
Nem lehet más, csak a...
(tűz)

Folyton eszik, mégis éhen hal.
(tűz)

Ha vizet iszik, nyomban meghal.
(tűz)

Fekete tenger hullámzik,
tenger fenekén színarany bokor virágzik.
Mi az?
(éjszaka, tűz)

Sokszor láttál, ismersz-e?
Börtönöm a kemence.
De rabságom nem örök,
kapom magam, kitörök.
Lángost sütök s kenyeret,
aki fázik - megszeret.
Ha locsolnak, elalszom,
minden vízre haragszom.
Kandallóban táncolok,
elviszem az álmotok,
ha kígyózva éjfélen,
kibújok a kéményen.
Piros ruhám ég, lobog!
Találd ki, hogy ki vagyok!
(tűz és füst)

Tűzhelyen születtem,
kéményen kiszöktem.
Onnan tovább szállok,
soha meg nem állok
(füst)

Hiába látsz, nem foghatsz  meg,
hunyd be szemed, vagy sirass meg!
(füst)

Alig születtem meg,
máris elkergetnek,
hisz a szemét csípem mindnek.
(füst)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)