Kategóriák
Találós kérdések

Nap, hold és a csillagok

A világgal egyidős, mégsincs esztendős. (napsugár)

Út-fut, minden házba befut. (napfény)

Balta nélkül, csákány nélkül jeget tör. Mi az? (napsugár)

Legnagyobb a világon, s a legkisebb lyukon is befér. Mi az? (naspugár)

Eső veri, nem ázik, ha fagy éri, nem fázik. Mi az? (napsugár)

Magasabb a toronynál, vékonyabb a nádszálnál. Mi az? (napsugár)

Koszorús lány kútba néz. Mi az? (Nap)

Bejárta a nagyvilágot, mégse fárad el. (Nap)

Úton megyen nem poroz, vízen megyen nem csobog, nádon megyen nem suhog, sáson megyen, nem susog, eső éri, nem ázik, ha fagy éri, nem fázik. Mi az? (napsugár)

Tőle bizony fut a tél, hát még a hó, jaj de fél! Előcsalja a rügyet, kinn a mezőn a füvet. Hajnalban jön, este megy, arcodat pirítja meg, ablakokat nyitogat, mi a neve, mondd ki! (nap)

Aranyméz lajtorja égből a földre, felkúszol, lecsúszol kedvedet töltve: arcodat befutja mennyei repkény. Mi az? (napfény)

Mindennap felkel láb nélkül. Mi az? (Nap)

Mindennap süt, mése eszik süteményt. (Nap)

Ismerek két péket, de furcsák, nézzétek! Az egyik nappal süt, a másik éjjel süt, még sincsen kenyerük. (Nap és a Hold)

Szegényt és gazdagot egyformán melegít. Mi az? (Nap)

Mikor felkel, minden éled, életre kel a természet. Mozdul növény, állat, ember, levegő, víz felhő, tenger. Mi az? (Nap)

Mindennap beköszönt hozzánk, sok jót tesz velünk, szeretjük is őt, de szemünkkel mégis elkerüljük. Mi az? (Nap)

Éjjel-nappal nincs nyugalma, két világ a birodalma. Soha-soha el nem fárad, körülötte fényesség árad. A sötétség úgy fél tőle, mindenütt elszalad előle, de nyomban, hogyha távozik, a nappal éjre változik. Mi az? (Nap)

Fenn lakom az égen, melegít a fényem, sugárból van bajszom, este van, ha alszom. Ki vagyok? (A Nap)

Mikor fekszel, ő akkor kél. Egyszer egész, máskor csak fél. Nincsen tüze, mégis lámpás, a vándornak szinte áldás. Mi az? (Hold)

Hol volt, hol nem volt, magasan volt, zsemle volt, sarló lett és kifli lett, ki mondja meg, hogy mi ez? (Hold)

Aranylabda örök lámpás, egyszer kerek, másszor csámpás. Mi az? (Hold)

Nappal nem látok, éjjel világítok. Sötétben ragyogok, körülöttem csillagok. Ki vagyok? (Hold)

Kék mezőben szép ezüstnyáj legelész, közötte egy fényes pásztor heverész. Nappal akármerre nézem, keresem, nem tudok rájuk találni sohasem. Mik ezek? (Hold és a csillagok)

Bársony mezőn gyémántos nyáj legel. A nyájra színarany pásztor ügyel. Gyűl, gyűl a nyáj, míg terül az álom, feljő a nap – sehol se találom. Mi az? (Hold és a csillagok)

Aranydiót gyűjt a hajnal ezüst kosarába, hogy az este felhordja majd sötét padlására. Mik azok? (csillagok)

Sötét bársony széjjelterül, rajta ezer lámpácska ül. Mik azok? (csillagok)

Gyöngyszekér kormos mezőben időtlenül vágtat. Lovat nem látni, csupán a patavert szikrákat. Mi az? (Göncölszekér)

Szekeremnek van kereke négy, de te azzal sehová se mégy. Én se ültem rajta soha még, messze van az ide, mint az ég. Mi az? (Göncölszekér)

Melyik szekérre nem lehet szénát rakni? (Göncölszekérre)

Az én tojásom olyan tyúk: tojást tojni sose tud. Nem kotkodál – torka nincs, nem borzas, mert tolla sincs. Az én tyúkom nem eszik darát, ocsút, tegerit, s ha hiszitek, hogyha nem, nem is iszik sohasem. Mégis megvan régóta, sok millió év óta, de nappal őt nem látni, éjjel szokott sétálni. Az én tyúkom olyan tyúk, ki tudja, hogy milyen tyúk? (Fiastyúk)

Melyik út nem porzik sose? (A tejút)

Fekete kancsóból kiömlött a tej, fényesen folydogál, sosem folyik el. Mi az? (Tejút)

Melyik úton nem járt még soha ember? (Tejúton)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)