Kategóriák
Találós kérdések

Betűs talányok

Egy nagy csoda van széles e világon,
Nincsen égen, sem földön, sem Magyarországon.
Van minden városban, de nincsen Egerben,
Van minden kis vízben, de nincsen a tengerben.
Elfér egy vödörben, de nem a csöbörben,
A pap se tudja ezt, csak a nyelvén hányja, 
A mester se tudja, csak a tanítványa.
Tudja minden varga, csizmadia egy sem,
Elbírja egy veréb, de ló, ökör egy sem.
Nem volt az Ádámnak, ennek nem is kellett,
De Éva anyánknak a közepén rejlett.
( a "v" betű)

Nincs se égen, se földön, se lent, se a tetőn.
Van minden városban, de nincs Szeredában.
Van minden csepp vízben, de nincs a tengerben.
Elfér a vederben, de nem a cseberben.
A traktor nem bírja, egy kis veréb elbírja. Mi az?
(a "v" betű)

A világ kezdetén van,
És a világvégén is van,
A virulásban is van,
És a hamvában is van. Mi az?
(a "v" betű)

Vederbe belefér, cseberbe nem fér,
két ökör nem bírja, egy veréb elbírja. Mi az?
(a "v" betű)

Bírja egy kisveréb, de ló, ökör egy se,
befér egy vödörbe, de csöbörbe egy se. Mi az?
(a "v" betű)

Budapesten nem fér el,
pedig minden városban van. Mi az?
(a "v" betű)

Minden csepp vízben van,
a tengerben még sincs. Mi az?
(a "v" betű)

Mi van az udvar közepén?
(a "v" betű)

Az összetartás kezdete, a köd közepe, az időnek vége. Mi az?
(az "ő" betű)

Mi van a legtöbb földön?
(az "ő" betű)

Mi van a legtöbb a földön?
(az "ő" betű)

Hány pont kell egy rövid ö betűre?
(egy sem, mert ha ő betű, akkor már rajta is van a két pont)

Neked is van, nekem is van,
embernek nincs, mindennek van. Mi az?
(az "n" betű)

Neked is van, nekem is van,
embernek nincs, mindennek van. Mi az?
(az "n" betű)

A mennybolt közepén állok,
mégsem vagyok se csillag,
se nap, sem a hold.
Akkor vajon ki vagyok?
(az "ny" betű)

Mi van a rét közepén?
(az "é" betű)

Mivel kezdődik az ünnep?
(az "ü" betű)

Máriának elöl van,
Ádámnak hátul van,
a majomnak elöl is, hátul is van. Mi az?
(az "m" betű)

Imrének egy van,
Péternek nincs,
mamámnak három is van,
nekem egy, neked egy sincs. Mi az?
(az "m" betű)

Vőlegénynek nincsen,
menyasszonynak igen,
a macskának csak elől,
a majomnak kétfelől. Mi az?
(az "m" betű)

Minden percben egy,
minden pillanatban egy,
ezer évben egy se. Mi az?
(a "p" betű)

Hány betű van az olvasókönyvben?
(10 betű van az olvasókönyv szóban)

Hány betű van az ABC-ben?
(három: A, B, C)

Egy betű hozzáadásával
melyik szabószerszámból lesz madár?
(olló - holló)

Mi a különbség a hordó és az árva gyermek között?
(A hordónak van csapja, az árva gyereknek nincs apja)

V-vel ereinkben folyik.
B-vel jutalmul adatik.
D-vel télen, reggel látod.
K-val koldus így tesz nálad.
(vér, bér, dér, kér)

H-val a törzs egyik része.
K-val pedig kosárféle.
S-sel madár, lakásba bérc.
V-vel igen hasznos egy érc.
(has, kas, sas, vas)

Hol van a világ közepe?
(ahol az "l" betű van)

Hol kezdődik a teremtés,
hol végződik az élet?
(a "t" betűnél)

Mivel kezdődik az este?
(az "e" betűvel)

Hol van a keréknek vége és kezdete?
(a "k" betűnél)

Hogyan lehet leírni a száraz 
füvet öt betűvel?
(széna)

Elől állat, hátul kártya,
s puskával az erdőt járja.
(vadász)

Cs-vel sok állat együtt,
B-vel csont,
H-val pusztító csapat.
(csorba, borda, horda)

J-vel sokszor használt ige.
K-val nem szereti senki.
V-vel van sok hazánkban.
S-sel esős időben szokott lenni.
Z-vel minden házban megleled.
(jár, kár, vár, pár, sár, zár)

Magamban bejárat vagyok,
S-sel kezdve nyomtatok,
H-val hadat kergetek,
Találd ki, hogy ki lehetek?
(ajtó, sajtó, hajtó)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Gyümölcsök

Mássz meg engem,
rázz meg jól,
neked haszon,
nekem jó.
(gyümölcsfa)

Öreg juhász fél lábon áll,
többet őriz ezer juhnál. Mi az?
(diófa)

Zöld burokban születtem,
mikor aztán nagy lettem,
a zöld burok kifeslett,
s az úrficska kiesett. Mi az?
(dió)

Icipici emberke csontruhába öltözve. Mi az?
(dió)

Fenn, fenn palotában,
négyen ülnek egy szobában. 
(dió)

Fenn, fenn magasságba,
arany égi palotába,
nincs ajtaja, nincs ablaka,
tündérlányok laknak abba. Mi az?
(dió)

Király ül a házban,
magos palotában,
négyféle szobája. Mi az?
(dió)

Négy atyafi lakik egy kis kerek házban,
annak négy kis szobájában. Mi az?
(dió)

Négy testvér ül egy szobában,
de sehol sincs ajtó vágva. Mi az?
(dió)

Négyen laknak egy házban,
úri méltóságban,
ablak nélküli kis házikóban. Mi az?
(dió)

Zöld ágon ül, de nem madár,
négy szobában egyszerre hál. Mi az?
(dió)

Zöld a háza, négy szobája,
négy komondor vigyáz rája. Mi az?
(dió)

Se ajtaja, se ablaka,
mégis négyen laknak abban. Mi az?
(dió)

Nagyobb a háznál,
kisebb az egérnél,
édesebb a méznél,
keserűbb a méregnél. Mi az?
(dió)

Ha megérik, nagyot pattan,
olyan kerek, majd kicsattan,
fogacskádon ám kifog.
Bizony, nem fog rajta fog,
szegény, hiába sajog.
De ha kővel kupán vered,
recseg-ropog, s kettéreped.
(dió)

Míg a nap égen tüzel,
szűkre szabott subát visel.
Mikor őszi hidegek
lengenek át a föld felett,
meztelenre vetkőzik,
a subából kiszökik. Mi az?
(dió)

Potyognak már, pörögnek, 
koppannak és görögnek,
bekerülnek zsebbe, zsákba,
a köténybe, a kosárba.
(dió)

Csipkés zöld gallérja van,
erdőn terem csokrosan.
Ha megérik csontgolyó,
kóstold meg, mert csuda jó.
(mogyoró)

Répa, retek... Mi hiányzik?
Szaladj ki a hegy aljáig
s onnan aztán odavezet
a szorgalmas mókus-sereg,
ahol vár a répa, retek,
s testvére egy ágon nevet.
Mondd meg, vajon mi lehet?
(mogyoró)

Ha nem látom, felveszem,
ha látom, nem veszem fel. Mi az?
(lyukas mogyoró)

Kék a színe, zöld a szára,
jó lesz nekem uzsonnára.
Barna magvát kiveszem,
érett húsát megeszem. Mi az?
(szilva)

Kívül bor, belül hús,
húson belül csont,
csonton belül hús. Mi az?
(szilva)

Előbb vesz zöld ruhát,
azután fehéret,
ismét zöldet,
azután vöröset,
aztán kéket.
Akkor már jó! Mi az?
(szilva)

Aranygyöngyös zöld leány
kacag a hegy oldalán.
Átöleli a karót,
mustból kínál kóstolót.
Vidám kedvre készül ő,
az ő neve?
(szőlő)

Sok a szeme, mégsem lát,
ha bőrétől kihúzzák,
sötét helyre bezárják,
lakománál használják. Mi az?
(szőlő, bor)

Sok szemével mosolyog,
kipréseled, kicsorog.
(szőlő)

Fele piros, fele sárga,
fél lábával még a nyárba,
másik féllel már az őszbe,
nagy szükség van a csőszre. Mi az?
(szőlő)

Idres-bodros az anyja,
szép szemű a leánya,
ezereszű a veje. Mi az?
(szőlő)

Nap neveli, kéz szedi,
láb tapossa, száj keresi. Mi az?
(szőlő)

Tű meg cérna nélkül
gyöngyös függő készül,
Isten teremtette,
az ember leszedte. Mi az?
(szőlőfürt)

Van nekem egy kis házikóm,
piros a belseje, zöld a külseje,
se ajtaja, se ablaka,
mégis sokan laknak abban. Mi az?
(dinnye)

Ha feldobják, zöld,
ha leesik, piros. Mi az?
(dinnye)

Se nem eszik, se nem iszik,
kötélen áll, mégis hízik. Mi az?
(dinnye)

Zöld istállóban fekete lovak
piros szénát esznek. Mi az?
(görögdinnye)

Zöld istállóban piros szalma,
fekete lovak hevernek rajta. Mi az?
(görögdinnye)

Házacskámnak piros a belseje,
fekete emberkék laknak benne. Mi az?
(görögdinnye)

Kívül zöld, belül piros,
fekete úrfik laknak benne. Mi az?
(görögdinnye)

Zöld kötélen hízik,
széles kulccsal nyílik,
esznek is, isznak is belőle,
még két kalap is kitelik belőle. Mi az?
(görögdinnye)

Szára hosszú zöld kígyó,
akkora tojást tojó,
nagyobb, mint a fejed,
egy nap kell, hogy megegyed. Mi az?
(görögdinnye)

Gyümölcs vagyok, édes vagyok,
ha megértem, piros vagyok.
Télen elrejt jó a kamra,
mi is volnék, ha nem...
(alma)

Virulóan hófehérben
illat övezi szépségem,
elvirulva zöldben járok,
mit vénen vörösre váltok.
(alma)

Én ifjúságomban senkinek se kellek,
vén koromban pedig mindenek kedvelnek.
Asszonyok, leányok kebelükbe tesznek,
szép piros voltomért engemet kedvelnek.
(alma)

Kerek, kerek, gömbölyű,
ránézni is gyönyörű. Mi az?
(alma)

Zöld asszonynak piros arcú leányai vannak. Mi az?
(piros almák)

Kerüld meg jó, nézd meg jól,
mássz fel reá, s szedd meg jól.
Neki nem fáj, neked jó. Mi az?
(almafa)

Ha kigyúl: fényes - 
harapod: édes -
mennyezet szépe,
fák kincse - éke,
érte már Palkó
majd nyakát törte.
Mi lehet más? Csakis a...
(körte)

Hatalmas fán sok kis csengő ül,
csakhogy nem csengetnek velük,
pedig császár lakik bennük,
ezért oly fenséges az ízük.
(császárkörtefa)

Olyan, mint a körte,
finom, édes, mégsem körte. Mi az?
(füge)

Szép leányka ül a fán,
piros ruha derekán.
Szíve olyan, mint a kő,
mondd meg, ki lehet ő?
(cseresznye)

Nyáron, ha megérik,
piroslik az ágon,
ezer piros csengettyű
csilingel a fákon. Mi az?
(cseresznye)

Kicsi golyó vékony száron,
piroslik a lombos ágon.
Jaj, de édes, jaj, de jó,
kisgyermekeknek való. Mi az?
(cseresznye)

Piros golyó vékony ágon,
mosolyog a napsugáron. Mi az?
(cseresznye)

Vékony száron csont gömböcske,
csonton kívül lágy belecske. Mi az?
(cseresznye)

Korán érő gyümölcs vagyok,
szeretnek a kicsik, nagyok.
(cseresznye)

Fehér ruhás gyerek voltam,
megnőttem, zöld pendelyt hordtam,
piros lettem, lehullottam.
(cseresznye)

Hófehér volt legelőbb,
zöld lett kicsivel később,
azután meg vérveres,
minden gyereknek kedves. Mi az?
(cseresznye)

Az érzéketlen teremtés
eleven piros szemekkel hunyorgat. Mi az?
(cseresznye)

Hétfőn zöld,
szerdán piros,
szombaton fekete. Mi az?
(meggy)

Húsa, vére jóízű,
de titokban kőszívű. Mi az?
(meggy)

Kívül szőrős, belül nedves,
gyerekeknek igen kedves.
(barack)

Zöld levél a koronája,
nagyon fáj a fogad rája.
Nem kell neked a korona,
piros szeméért vagy oda.
(eper)

Szőrös a töve, vörös a hegye,
nyalánkok hasába való. Mi az?
(eper)

Úton-útfélen vörös cimborák ülnek. Mi az?
(szamóca)

Szép kerek erdőben piros sapkás 
katonák üldögélnek. 
(szamóca)

Medve szereti,
ember is megeszi,
farkas, róka, nyúl,
hozzá sem nyúl. Mi az?
(málna)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés – Társ kiadó)