Kategóriák
Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény Nagycsoport Népköltészeti hagyományok a mai gyereklírában

Új kenyér

Szőkül a búza, 
feje földre húzza, - 
nosza, learatjuk,
kévébe kapjuk,
kepesorba rakjuk,
szekéren behordjuk,
asztagba tornyoljuk, 
cséplőgép
kivereti,
gőzmalom
megőrleti,
porzik a liszt,
mint a hó,
abból sül a 
friss cipó.

(Csanádi Imre)

(Forrás: Bauer Gabriella, Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény – Tankönyvkiadó, Budapest 1989.)