Kategóriák
Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény Kiscsoport Magyar Népmesék Mesegyűjtemény

A kismalac és a farkasok

Volt a világon egy kismalac, ennek volt egy kis háza egy nagy rengeteg erdő közepén. Egyszer, amint ebben a kis házban főzögetett magának, odamegy egy nagy ordas farkas, beszól az ajtón:

  • Eressz be, kedves malackám, nagyon hideg van már idekint, fázom.
  • Nem eresztelek biz én, mert megeszel.
  • Ereszd be hát legalább az egyik hátulsó lábam.

A kismalac beeresztette az egyik hátulsó lábát. Hanem alattomban odatett egy nagy fazék vizet a tűzre. Kicsi idő múlva megint megszólal a farkas:

  • Ugyan, kedves kismalackám, ereszd be a másik hátulsó lábam is.

A malac beeresztette azt is. De a farkas azzal se érte be, hanem egy kis idő múlva megint beszólott:

  • Kedves kismalackám, ereszd be a két első lábam is.

A kismalac beeresztette a két első lábát is; de a farkasnak ez se volt elég, megint megszólalt:

  • Édes-kedves kismalackám, eressz be már egészen, majd meglásd, egy ujjal se nyúlok hozzád.

Erre a kismalac egy zsákot szépen odatett a nyíláshoz, hogy amint a farkas bejön hátal befelé, egyenesen abba menjen bele. Azzal beeresztette. A farkas csakugyan a zsákba farolt be.

A kismalac se volt rest, hirtelen bekötötte a zsák száját, lekapta a tűzről a nagy fazék forró vizet, leforrázta vele a farkast, aztán hirtelen felmászott egy nagy fára. A farkas egy darabig ordított, mert a forró víz úgy levitte a szőrét, hogy egy szál se maradt rajta. Azután addig hányta-vetette magát, míg utoljára kioldozódott a zsák szája. Kibújt belőle, szaladt egyenesen segítséget hozni. Vissza is jött nemsokára vagy tizedmagával. Elkezdték keresni a kismalacot. Addig-addig keresték, míg valamelyik csakugyan meglátta a fa tetején. Odamentek a fa alá, elkezdtek tanakodni, hogy mitévők legyenek? Mi módon fogják meg a kismalacot? Mert ugye egyik se tudott a fára felmászni.

Nemsokára azután elhatározták, hogy egymás hátára állnak mindnyájan, úgy aztán a legfelső majd csak eléri. El is kezdtek egymás hátára mászni. A kopasz maradt legalól, mert félt feljebb menni. Így hát a több, mind az ő hátán volt.

Már olyan magasan voltak, hogy csak egyetlen egy hibázott. Az az egy is elkezdett már mászni. Akkor a kismalac hirtelen elkiáltotta magát:

  • Forró vizet a kopasznak!

A kopasz megijedt, kiugrott a többi alól; a sok farkas mind lepotyogott; kinek a lába, kinek a nyaka tört ki, a kopasz meg úgy elszaladt, hogy sose látták többet.

A kismalac szépen leszállott a fáról, hazament, többet felé se mertek menni a háza tájékának a farkasok.

(Arany László)

(Forrás: Bauer Gabriella, Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény, Budapest, Tankönyvkiadó 1989.)

Kategóriák
Gőgös Gúnár Gedeon Mesegyűjtemény

A tó szélén… (sz-Sz)

A tó szélén sűrű sás.
Lenge szellő lengeti.
Szitakötő arra száll;
azt a sásost szereti.
Lent a sűrűben
tarka réce látszik.
Színes tollain
sugárözön játszik.

(Forrás: Varga Katalin, Gőgös Gúnár Gedeon, Móra Ferenc Könyvkiadó)

Kategóriák
Találós kérdések

Hetek, hónapok, órák

Van egy fa, a fának ötvenkét ága, ötvenkét ágán ötvenkét virága. (az esztendő, a hetek, és a vasárnapok)

Egy apának van hat leánya, a hat leánynak van egy fiútestvére. (a hét napjai)

Vannak hétnevű testvérek, naponként egymás után halnak meg, és egymás után feltámadnak. (a hét napjai)

Heten vannak, mind testvérek, nevüket is jól ismered, de nem szereted mind őket, csak azt, amelyikkel jót pihenhetsz. (a hét napjai)

Tegnap volt, holnap lesz, Mi az? (ma)

Nyolc betűből állok, 
de tagom csak három,
pihen akkor minden ember,
télen úgy, mint nyáron.
Első tagom hasznos ásvány,
ebből készül zár és csákány.
Második tagom, ha veszed,
varga kis szerszámát leled.
Harmadik tagom ragyogó égitest,
míg el nem tűnik, a földön nincsen est.

(vasárnap)

Halott minden háznál,
de nem harangoznak.
A halottas háznál 
nem is siránkoznak.
Amely napon meghalt,
el is temettetett,
s másnap a meghaltnak 
gyermeke született. Mi az?

(az év utolsó napja)

Két testvér egymással kergetőzik, de egymást soha el nem érik. (nappal, éjszaka)

Ikertestvérek kergetik egymást, az egyik szőke, a másik barna. Mi az? (nappal, éjszaka)

Kergeti egymást két testvér, az egyik haja fekete, a másik haja fehér. (nappal, éjszaka)

Kerek egy ég alatt Istenkének fája, egyik ágán nő fekete levél, másik ágán nő fehér levél. (éjszaka, nappal)

Elgurul az aranyorsó, megkerül az ezüstorsó. Elgurul az ezüstorsó, megkerül az aranyorsó. Mi az? (nappal, éjszaka)

Helye lehet az asztalon,
zsebedben s akár a falon.
Időt jelez lapjaival:
évvel, hónappal és nappal.
Beleírhatsz s lejegyezhetsz
névnapokat, ünnepeket.

(naptár)

Hatvan gyermeke van, minden gyermekétől hatvan unokája. Mi az? (óra, percek, másodpercek)

Amennyit elveszel tőle, annyival több lesz belőle, minél gyorsabban pereg, annyival vagy öregebb. Mi az? (idő)

Ezt töltheted bátran, nem kell hozzá tölcsér, halálod napjáig nagyon sokat töltsél! (idő)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés, Társ kiadó)

Kategóriák
Gőgös Gúnár Gedeon Mesegyűjtemény

Gangos gunaram… (g-G)

Gangos gunaram, gi-gá-gá,
gágogva ment világgá.
Görög Gábor megleste,
rabketrecbe betette.
Ó, te Gábor, Görög Gábor!
Kiváltom őt bármi áron.
Van két garasom, guruló,
váltságáért az való.

(Forrás: Varga Katalin, Gőgös Gúnár Gedeon, Móra Ferenc könyvkiadó)

Kategóriák
Gőgös Gúnár Gedeon Mesegyűjtemény

Cica-mica… (c-C)

Cica-mica, cirmos cica!
Merre ment el Cirok Vica?
Vácra ment,
Tácra ment,
cimbalmozni ment.

(Forrás: Varga Katalin, Gőgös Gúnár Gedeon, Móra Ferenc könyvkiadó)

Kategóriák
Találós kérdések Tréfás kérdések

Miért?

Miért nem esik az eső két nap egymás után? (mert mindig egy éjjel esik közbe)

Miért hagyja el a madár a fészkét? (mert a fészek nem mehet vele)

Miért néz hátra a kutya, amikor kergetik? (mert hátul nincs szeme)

Miért kacag a patak? (mert csiklandozzák a halak)

Miért folyik a patak előre és nem vissza? (mert nem tud megfordulni)

Miért bőg a tehén? (mert mások híznak a tején)

Miért varrják föl a gombot a kabátra? (hogy le ne essen)

Miért vesz az ember új kalapot? (hogy le ne essen)

Miért viselnek a molnárok szürke kalapot? (hogy ne legyen lisztes a hajuk)

Miért fél a disznó? (mert megették a felét)

Miért mer megállni a gyalogos a járda szélén? (mert nem fél, hogy a járda felbillen)

Miért keresi az ember, amit elvesztett? (mert nem tudja, hol van)

Miért lógatja a kutya a farkát? (mert nem lógathatja a farka a kutyát)

Miért hunyja be a szemét a kakas, amikor kukorékol? (mert már kívülről tudja a dallamot)

Miért nem küldenek az űrbe macskát? (mert felnyalja a Tejutat)

Miért nem visznek a világűrbe rókát? (mert felfalja a Fiastyúkot)

Miért énekel a madár a kalitkában? (mert nem tud kijönni belőle)

Miért építik a templomot a dombra? (pénzért)

Miért esik az eső? (mert másképpen nem tud lejönni a földre)

Miért bújik ki a csirke a tojásból? (mert fél, hogy nehogy megfőzzék)

Miért fut fel a nyúl a hegyre? (mert alája nem futhat)

Miért jár a nyúl mezítláb? (mert nincs cipője)

Miért nyúl a legtöbbet a nyúl? (a káposztáért)

Miért nem tud a tyúk olvasni? (mert oldalt van a szeme)

Miért tartják a kutyát? (a szájáért)

Miért ugatnak a kutyák? (mert nem tudnak beszélni)

Miért van az elefántnak piros szeme? (ha felmászik a cseresznyefára, ne vegyék észre)

Miért viszi a kutya a prédáját a szájában? (mert nincs tarisznyája)

Miért a házban rakják fel a kemencét? (mert a házat nem építhetik a kemencébe)

Miért szűrik meg a tejet? (mert nem lehet megmosni)

(Forrás: Miért kacag a patak? 1700 találós kérdés, Társ kiadó)

Kategóriák
Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény Középső csoport Népköltészeti hagyományok a mai gyereklírában

Doromboló

Fagy kinn, fagy,
hó van nagy,
most ideje,
most fagyjon,
akár bele
szakadjon,
csak a kályha mormoljon,
vén cirmos doromboljon:
elnyugszunk
esténként
édesanyánk
meséjén.

(Csanádi Imre)

(Forrás: Bauer Gabriella, Gyermekirodalmi Szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó Budapest, 1989)

Kategóriák
Gőgös Gúnár Gedeon Mesegyűjtemény

Barna teve baktatott…

Kategóriák
Gőgös Gúnár Gedeon Mesegyűjtemény

Süt a mama…

Süt a mama, süt.
Süt a mama, süt.
Sárikának,
Marikának
süt a mama, süt.

Süt a mama, süt.
Süt a mama, süt.
Túrós rétest,
mákos rétest
süt a mama süt.

Rétest ettem, kettőt.
Te is ettél, kettőt.
Kis Kelemen
s Zakariás
evett tizenkettőt.

(Forrás: Varga Katalin, Gőgös Gúnár, Gedeon, Móra Ferenc Könyvkiadó)