Kategóriák
gondolkodás fejlesztése mesékkel

Mindentudó doktor

Egy paraszt megirigyelte az ügyvédek, bírák és jegyzők jómódját. Vett hát magának parókát, fekete ruhát, aztán az ajtajára kiszögezett egy táblát, a következő felirattal: Mindentudó doktor. Alighogy kitette a táblát, arra járt egy ember, akitől nemrégiben szép kis summát loptak el. “Ha ez az ember mindet tud, akkor azt is tudja, kik a tolvajok” – gondolta. Meghívta ebédre a parasztot. Belép egy szolga, felszolgálja az ételt, a “doktor” felkiált:

 • Nicsak! Itt az első!

Azt akarta mondani, hogy az, amit hoztak, az első fogás lesz. A szolga azonban, aki az egyik tolvaj volt, azt hitte, felfedezték. ment vissza megfélemlítve a konyhába, és azt mondta a társának:

 • Most te szolgálj fel!

Erre a második szolga, aki a másik rabló volt, bement. Doktor Mindentudó megszólalt:

 • Nicsak! Itt a második!

Így történt ez a harmadik tolvajjal is. Nem maradt más választásuk, bevallották bűneiket. A házigazda nagy összeget adott jutalmul Mindentudó doktornak… és attól a naptól fogva mindenfelé azt terjesztették róla: csalhatatlan tudós.

Beszélgetés

Felidéző beszélgetés. Emlékeztek még?

 1. Miért akart a paraszt mindentudó doktor lenni?
 2. Hogyan akart mindentudó lenni?
 3. Mit akart megtudni az az ember, aki bement hozzá?
 4. Hogyan derült ki, hogy kik lopták el az ember pénzét?
 5. Mi történt ezután a mindentudó doktorrá lett paraszttal?

Véleménykérő beszélgetés. Mit gondoltok?

 1. Látszódhat úgy valakiről, hogy az illető mindent tud?
 2. Csak az tudhatja, hogy ki a tolvaj, aki mindent tud?
 3. Lehet, hogy valaki nem tud mindent, de azt tudja, hogy ki a tolvaj?
 4. Ha valaki tudja, hogy ki a tolvaj, az minden tud?
 5. Tényleg tudhatta a paraszt, hogy a szolgák lopták el az ember pénzét?
 6. Megérdemelte a paraszt a jutalmat?
 7. Van olyan ember, aki mindent tud?

Kitaláló beszélgetés. Találjátok ki, hogy…

 • mit kell tudnia annak, aki mindentudó doktor akar lenni?
 • miből gondoljuk azt, hogy valaki mindent tud?

Alkalmazó beszélgetés. Mit lehet tenni, …

 • hogy mindentudókká váljunk?
 • hogy megtudjuk, hogy a másik ember mindentudó-e?

Gondolatbefejező beszélgetés. Fejezzétek be, amit abbahagyok!

 1. Ha valaki mindent tud, akkor azt is tudja, hogy kik a tolvajok. A mindentudók mindent tudnak, tehát… (azt is tudják, hogy kik a tolvajok).
 2. Ha valaki nem tud mindent, akkor nem tudja, hogy kik a tolvajok. A mindentudók tudják, hogy kik a tolvajok, tehát… (mindent tudnak).
 3. Vagy nem tud mindent valaki, vagy tudja, hogy kik a tolvajok. A parasztember nem tudta, hogy kik a tolvajok, tehát… (nem tudott mindent).
 4. Ha valaki nagyon okos, akkor mindent tud, és ha mindent tud, akkor azt is tudja, hogy kik a tolvajok. Tehát, ha valaki nagyon okos, akkor… (azt is tudja, hogy kik a tolvajok).

(Forrás: Nagy József – Fejlesztés mesékkel – Mozaik kiadó)