Kategóriák
gondolkodás fejlesztése mesékkel

Egy szem borsó

Egyszer egy székely fiú elindult világgá. Amint megy, mendegél, talál az úton egy borsószemet. No, megörül néki.

 • Milyen szerencsés vagyok – örvendett magában – most már csak nem halok éhen! Elvetem, esztendőre ilyenkor száz szem lesz belőle, két esztendő múlva egy zsákkal, három esztendő múlva ezer zsákkal. Hát még tíz év múlva!

Azzal egyenesen felment a királyhoz, és megkérte adjon néki ezer zsákot kölcsön.

 • Minek az néked, fiam? – kérdezte a király.
 • A borsótermésnek – felelte a fiú.
 • Nincs itthon ezer zsákom – mondja a király -, de maradj itt holnapig, addigra hazahozatom.

Volt a királynak egy szép leánya, akinek valami gazdag férjet szeretett volna találni. Ez a fiú éppen jó lenne – gondolta magában -, szörnyen gazdag lehet, ha csak borsója ezer zsák terem. No, majd kipróbálom, miféle. Azzal megparancsolta, hogy egy durva szalmazsákra vessenek ágyat a vendégnek, s figyeljék, nyugtalanul alszik-e rajta. Mert úgy gondolta, hogy gazdag embernek szokatlan ez a kemény fekvőhely, s bizonyosan sokat forgolódik majd.

Hát, a fiú le is feküdt, s bizony el is aludt volna, de a borsója begurult a szalma közé, azt kereste egész éjjel, s egy zörgött, forgatta a szalmát. Hallják ezt a forgolódást a király cselédei, jelentik uruknak, az meg örvendezett, hogy lám, csakugyan gazdag ember a vendége, s egyszeribe hozzáadta a lányát feleségül.

Azért, ha borsószemet találtok, el ne dobjátok, hátha szerencsét hoz nektek is!

Beszélgetés

Felidéző beszélgetés. Emlékeztek még?

 1. Hová indult a fiú?
 2. Mit talált az úton?
 3. Miért tartotta magát szerencsésnek?
 4. Mire akarta használni a borsószemet?
 5. Kihez ment fel a fiú a borsóval?
 6. Kit szeretett volna találni a lányának a király?
 7. Mit gondolt a király magában?
 8. Mire vetettek ágyat a vendégnek?
 9. Mi történt a borsószemmel?
 10. Miért nem tudott elaludni a fiú?
 11. Mit hallottak a király cselédei?
 12. Miért örvendezett a király, amikor meghallotta, hogy a fiú egész éjjel forgolódott?
 13. Kihez adta feleségül a király a lányát?

Véleménykérő beszélgetés. Mit gondoltok?

 1. Csak akkor lehet nyugtalan a fiú, ha a szalma között elveszik a borsószem?
 2. Biztos, hogy nyugtalan lesz a fiú, ha a szalma között elveszik a borsószem?
 3. Mi volt az oka a fiú nyugtalanságának?
 4. Más miatt is nyugtalan lehet a fiú?
 5. El tud veszni úgy egy borsószem a szalmában, hogy nem lehet megtalálni?

Kitaláló beszélgetés. Találjátok ki, hogy…

 • mi történt azután, hogy elgurult a borszószem?
 • mi volt az oka a fiú nyugtalanságának?

Alkalmazó beszélgetés. Mit lehet tenni, …

 • hogy ne vesszen el a féltve őrzött borsószem?
 • ha elvesztünk valamit, ami nagyon fontos nekünk?

Gondolatbefejező beszélgetés. Fejezzétek be, amit abbahagyok!

 1. Ha elgurul a borsószem a szalmában, akkor a fiú nem tud hamar elaludni. A borsószem elgurult a szalmában, tehát… (a fiú nem tudott hamar elaludni).
 2. Ha nem gurul el a borsószem, akkor a fiú hamar el tud aludni. A fiú nem tudott hamar elaludni, tehát… (a borsószem elgurult).
 3. Vagy a borsószemet kell keresnie a fiúnak, vagy hamar elalhat. A fiú nem alhat el hamar, tehát… (a borsószemet kell keresnie).
 4. Ha elgurult a borsószem, akkor sokáig kell keresni, és ha sokáig kell keresni, akkor a fiú nem tud hamar lefeküdni aludni. Tehát, ha elgurul a borsószem, akkor… (a fiú nem tud hamar lefeküdni aludni).

(Forrás: Nagy József – Fejlesztés mesékkel – Mozaik kiadó)