Kategóriák
gondolkodás fejlesztése mesékkel

A kék meg a sárga

Egyszer egy kék meg egy sárga festékpötty egymás mellé csöppent.

 • Nem menne egy kicsit távolabb? – mondta a Kék.
 • Menjen maga – válaszolta a Sárga. – Különben is, talán köszönne?
 • Még hogy én köszönjek? Egy Sárgának! Kacagnom kell! Legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba! – kiáltott a Kék. – Tudja meg, hogy én színezem az eget, a vízeket meg a tengert is.
 • Az igaz. De ön egyhangú és unalmas. Látott már maga napraforgót? Vagy őszi erdőt? – mondta a Sárga.

De nem fejezhette be. Összefolyt a két festékpötty. Nem volt már se kék, se sárga. Zöld lett belőlük.

Beszélgetés

Felidéző beszélgetés. Emlékeztek még?

 1. Hová csöppent a kék és a sárga festékpötty?
 2. Mit akart a kék?
 3. Min vitatkoztaka festékpöttyök?
 4. Mi történt velük?

Véleménykérő beszélgetés. Mit gondoltok?

 1. Mindig zöld színű festéket kapunk, ha a sárga és a kék festék összekeveredik?
 2. Csak akkor kapunk zöld színű festéket, ha a kék és a sárga festék összekeveredik?
 3. Csak zöld színű festéket kaphatunk a kék meg a sárga festék összekeverésekor?
 4. Az összefolyás az oka annak, hogy a kék és a sárga festékből zöld lett?
 5. Létezik a kék és a sárga festék összekeveredése?

Kitaláló beszélgetés. Találjátok ki, hogy…

 • mi szokott történni, ha a kék és a sárga festék összefolyik?
 • mi lehet az oka annak, ha a kék és a sárga festékpöttyből zöld festékpötty lesz?

Alkalmazó beszélgetés. Mit lehet tenni, …

 • ha zöld színnel akarunk festeni, de csak kék és sárga festékünk van?
 • ha azt akarjuk, hogy a kék és a sárga festék ne folyjon össze?

Gondolatbefejező beszélgetés. Fejezzétek be, amit abbahagyok!

 1. Ha a kék festék összefolyik a sárgával, akkor zöld festék lesz belőlük. A kék festék összefolyt a sárgával, tehát… (zöld festék lett belőlük).
 2. Ha a kék és a sárga festék nem folyik össze, akkor nem lesz zöld festékpötty a papíron. Zöld festékpötty lett a papíron, tehát… (a kék és a sárga festék összefolyt).
 3. Vagy összefolyik a kék és a sárga festék, vagy nem keletkezik zöld festékpötty. Még nem keletkezett zöld festékpötty, tehát… (a kék és a sárga festk még nem folyt össze).
 4. Ha a kék és a sárga festék túl közel kerül egymáshoz, akkor összefolynak, és ha összefolynak, akkor zöld festék lesz belőlük. Tehát, ha a kék és a sárga festék túl közel kerül egymáshoz, akkor… (zöld festék lesz belőlük).

(Forrás: Nagy József – Fejlesztés mesékkel – Mozaik kiadó)

Kategóriák
gondolkodás fejlesztése mesékkel

A róka meg a rák

Azt mondta a róka a ráknak:

 • Hallod-e, fussunk versenyt!
 • Jól van, róka, én nem bánom!

Eliramodott a róka, a rák meg utána: az ollójával belecsimpaszkodott a farkába.

Célba ért a róka, visszafordult, hátranézett, megcsóválta a farkát.

A rák akkora már eleresztette, talpra állt, és így szólt:

 • Már régóta várlak. Ugyan hol maradtál?

Beszélgetés

Felidéző beszélgetés. Emlékeztek még?

 1. Mit javasolt a róka a ráknak?
 2. Mit válaszolt a rák?
 3. Mit csinált a rák?
 4. Mi történt, amikor a róka célba ért?
 5. Mit mondott neki a rák?

Véleménykérő beszélgetés. Mit gondoltok?

 1. Csak akkor ér a rák a rókával egyszerre célba, ha a farkába csimpaszkodik?
 2. Miért ért oda a rák a rókával egyszerre?
 3. Más miatt is odaérhetett volna a rókával egyidőben?
 4. A róka farkába csimpaszkodás az oka, hogy a rókával egyszerre ért a célba a rák?
 5. Más állat is belecsimpaszkodhatna a róka farkába?
 6. Létezik olyan eset, hogy a rák a róka farkába csimpaszkodik?

Kitaláló beszélgetés. Találjátok ki, hogy…

 • mi lehetett az oka, hogy a rák a rókával egyszerre ért célba?
 • mi történik, ha a rák a futó róka farkába csimpaszkodik?

Alkalmazó beszélgetés. Mit lehet/nem lehete tenni,…

 • ha nem akarunk egy futóversenyben lemaradni?
 • ha le akarunk hagyni valakit a futóversenyben?

Gondolatbefejező beszélgetés. Fejezzétek be, amit abbahagyok!

 1. Vagy belecsimpaszkodik a rák a róka farkába, vagy nem ér a rókával egyszerre célba. A rák a rókával egyszerre ért célba, tehát… (belecsimpaszkodott a róka farkába).
 2. Ha a rák belecsimpaszkodik a róka farkába, akkor a rókával egyszerre ér célba. A rák belecsimpaszkodott a róka farkába, tehát… (a rókával egyszerre ért célba).
 3. Ha a rák nem csimpaszkodik bele a róka farkába, akkor nem ér a rókával egyszerre a célba. A rák a rókáavl egyszerre ért célba, tehát… (belecsimpaszkodott a róka farkába).
 4. Ha a rák belecsimpaszkodik a róka farkába, akkor a rókán utazik, és ha a rókán utazik, akkor a rókával egyszerre ér célba. Tehát ha a rák belecsimpaszkodik a róka farkába, akkor… (a rókával egyszerre ér célba).

(Forrás: Nagy József – Fejlesztés mesékkel – Mozaik kiadó)

Kategóriák
gondolkodás fejlesztése mesékkel

A hollók versengése

Két holló azon versengett, melyikük tud magasabbra repülni egy bizonyos nagyságú csomaggal. Az egyik vattát tett a zsákjába, és kigúnyolta a másikat azért, mert az súlyos sót cipelt.

Ekkor azonban elkezdett zuhogni az eső. A második holló persze ezt előre látta. A só felolvadt az esőben és kicsöpögött a zsákból. Az első holló vattája viszont úgy megszívta magát hirtelen vízzel, hogy a meggondolatlan madár mozdítani sem bírta a szárnyát és feladta a versenyt.

Beszélgetés

Felidéző beszélgetés. Emlékeztek még?

 1. Miben versenyzett egymással a két holló?
 2. Mit tett a zsákjába az egyik?
 3. És a másik?
 4. Mi történt az időjárással?
 5. Mi történt a vattával az esőben?
 6. És a sóval?
 7. Melyik holló nyerte a versenyt?

Véleménykérő beszélgetés. Mit gondoltok?

 1. Csak akkor oldódik fel a só, ha víz csöpög rá?
 2. Mindig feloldódik a só, ha víz csöpög rá?
 3. A víz az oka a só feloldódásának?
 4. Mástól is feloldódhat a só?
 5. Más is feloldódik a vízben?
 6. FEloldódik a só, ha vizet öntünk rá?

Kitaláló beszélgetés. Találjátok ki, hogy…

 • mi szokott történni a sóval, ha víz foly rá?
 • mi lehetett az oka annak, hogy felldódott a só?

Alkalmazó beszélgetés. Mit lehet tenni, …

 • ha azt akarjuk, hogy a só feloldódjon?
 • ha azt akarjuk, hogy a só ne oldódjon fel?

Gondolatbefejező beszélgetés. Fejezzétek be, amit abbahagyok!

 1. Ha a sóra víz folyik, akkor a só feloldódik. A sóra víz folyt, tehát… (a só feloldódott).
 2. Ha a sóra nem folyik víz, akkor a só nem oldódik fel. A só feloldódott, tehát… (a sóra víz folyt).
 3. Vagy víz folyik a sóra, vagy nem oldódik fel. A só még nem oldódott fel, tehát… (még nem folyt rá víz).
 4. Ha a sóra víz folyik, akkor a só elázik, és ha a só elázik, akkor feloldódik. Tehát, ha a sóra víz folyik, akkor… (feloldódik).

(Forrás: Nagy József – Fejlesztés mesékkel – Mozaik kiadó)